Over dit verslag

CZ groep maakt in zijn jaarrapportage een uitsplitsing in Jaaroverzicht en Financieel Jaarverslag. Het Jaaroverzicht wordt online gepubliceerd en beschrijft op een toegankelijke manier het hele verhaal van CZ groep in 2019. Het is daarmee beschikbaar en goed leesbaar voor een breed publiek. Het Financieel Jaarverslag gaat meer in detail in op de verantwoording van de organisatie en op aspecten als governance en risicobeheersing.

De volledige jaarrapportage heeft betrekking op CZ groep. Onder CZ groep verstaan we alle entiteiten die behoren tot de consolidatiekring. De juridische structuur is terug te vinden in het Financieel Jaarverslag (paragraaf 'Governancestructuur CZ groep'). In 2019 hebben er geen acquisities of desinvesteringen plaatsgevonden.

De keuzes van onderwerpen voor het Jaaroverzicht zijn gemaakt aan de hand van een materialiteitsanalyse en het CZ waardecreatiemodel. CZ groep rapporteert op basis van de laatste richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI); de 'GRI Standards' (optie 'Core'). Deze richtlijnen zijn te vinden op www.globalreporting.org. Bekijk hier de GRI-tabel van CZ groep over 2019. Voor een overzichtelijke presentatie van de samenhang tussen materialiteit, lange termijn waardecreatie, bijdragen aan de Sustainable Development Goals en onze strategie en resultaten verwijzen we naar de Connectiviteitstabel 2019.

Tijdens het tot stand komen en bij oplevering is het Jaaroverzicht 2019 gereviewd door diverse belanghebbenden, onder wie diverse leden van het Concern Management Team, de Raad van Commissarissen en de Interne Audit Dienst (IAD) van CZ groep. Het Financieel Jaarverslag is conform wettelijke eisen gecontroleerd door de externe accountant.

Met het aanbieden van dit Jaaroverzicht 2019 verwachten wij tegemoet te komen aan de vraag van onze stakeholders naar een laagdrempeliger verslag op hoofdlijnen. Onze verslaglegging blijft zich ontwikkelen en, in lijn met de afgelopen jaren, altijd verder verbeteren. Heeft u als lezer opmerkingen en/of vragen over het jaaroverzicht, dan horen wij dat graag. Wij zijn bereikbaar via jaarverslag@cz.nl.