Verzekeringen en premie

Ons aanbod bestaat uit basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen voor consumenten. Daarnaast kunnen werkgevers bij CZ groep terecht voor collectieve zorgverzekeringen en ondersteuning bij het vormgeven van bedrijfszorgactiviteiten. We vinden het belangrijk dat onze producten begrijpelijk zijn, toegevoegde waarde bieden en passen bij de klant.

  

  

In de overstapperiode van 2019 werd ons aanbod door veel mensen gewaardeerd. Per 2020 noteren we een verzekerdengroei van 224.000 nieuwe verzekerden, wat ons marktaandeel van 20 procent in 2019 naar 22 procent in 2020 brengt. De mate waarin consumenten ons als een betrouwbare zorgverzekeraar zien, blijft gelijk in onze metingen over 2018 en 2019. In de tweede helft van 2019 hebben we onze klant- en marktonderzoeken ondergebracht bij een nieuwe leverancier en passen we nieuwe onderzoeksmethodieken toe. Op basis hiervan stellen we onze ambitie 2020 op. Hierover rapporteren we volgend verslagjaar.

Ontwikkeling in ons aanbod

Naast onze twee CZ-naturapolissen (Zorgbewustpolis en Zorg-op-maatpolis) en de CZ-restitutiepolis (Zorgkeuzepolis) boden wij in 2019 verzekeringen onder de merken CZdirect en Just aan. Just brachten we voor het eerst op de markt. Het is een digitale en eenvoudig toegankelijke zorgverzekering die zich richt op een nieuwe groep klanten die heel anders tegen zorg verzekeren aankijkt. De aanvullende verzekering ‘Just Live’ verzekert alleen de échte risico’s, wat het verzekeren van zorg terug bij de essentie brengt. Het label is met name gericht op de groeiende groep mensen die digitaal georiënteerd is. Op verzekerden die het liefst online een afspraak maken met hun huisarts of bijvoorbeeld per chat iets met een zorgverlener regelen. Bij Just bieden we hen services die passen bij hun lifestyle. Zo kunnen Just-verzekerden gratis gebruik maken van ‘App de Dokter’ en introduceerden we eind 2019 de mogelijkheid van een videoconsult met de huisarts. Naast het gemak en de service voor onze Just-verzekerden, sluiten deze diensten ook goed aan bij onze visie op de toekomst van zorg en dragen ze bij aan het oplossen van uitdagingen die we hebben met het toegankelijk houden van zorg (zie voor meer informatie ‘Innovatie in zorg’).

Na een wat terughoudende start in het eerste jaar dat we Just aanboden, zien we dat consumenten Just in het tweede jaar goed weten te vinden. Net als CZdirect. Ook dit label – dat we in 2019 besloten naast Just in de markt te houden - komt duidelijk tegemoet aan een behoefte van consumenten. Per 1 januari 2020 verwelkomen we op beide labels veel nieuwe verzekerden bij CZ groep.

Ontwikkeling van de premie

CZ groep streeft naar een zo stabiel mogelijke premieontwikkeling. Wij hebben geen winstoogmerk. Positieve resultaten gebruiken we om onze reserves op peil te houden en zetten we als het kan in om de noodzakelijke premiestijging te beperken. We letten hiernaast goed op de kosten die wij als organisatie maken.

In 2019 vielen de premies van de basisverzekering en aanvullende verzekeringen hoger uit dan in 2018. Toch lag de premie van onze basisverzekering in 2019 nog steeds onder de kostprijs. Hiervoor hebben we een deel van onze overreserves ingezet. Voor de premie van 2020 konden we eind 2019 een premieverlaging van 3,85 euro per maand aankondigen. Door goede afspraken met zorgverleners is onze verwachting dat de zorgkosten net iets minder hard zullen stijgen dan het landelijk gemiddelde. Ook draagt de wettelijke daling van de collectiviteitskorting van tien procent naar vijf procent bij aan de lagere premie. Met opnieuw een inzet van overreserves blijft de premie in 2020 wederom onder de kostprijs.

 

2018

2019

Ambitie 2020

Zo stabiel mogelijke ontwikkeling van de premie

Realiseren van premiebeleid

Organisatiekosten binnen begroting

< Begroting