Onze omgeving

CZ groep wil de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk houden, voor onze klanten én voor Nederland. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daarom werken we samen met andere partijen die actief zijn in de zorg en welzijn. Deze partners beïnvloeden onze impact en andersom dragen wij bij aan de waarde die zij toevoegen aan de zorg in Nederland.

  

Overleg met stakeholders

Op basis van een stakeholderanalyse waarin impact, wederzijdse beïnvloeding en juridische, financiële en operationele verantwoordelijkheden zijn meegewogen, identificeren wij als meest belangrijke stakeholders voor CZ groep de partijen zoals opgenomen in bovenstaand figuur. Wij onderhouden met hen structureel contact door het jaar heen (zie de tabel Stakeholderdialoog voor een impressie van onze contacten in 2019). Waar mogelijk betrekken wij onze stakeholders bij ons beleid, zoals met patiëntenparticipatie bij zorginkoop. Ook consulteren we hen bij het vaststellen van de onderwerpen waarover wij jaarlijks verslag doen (zie Materiële thema‚Äôs CZ groep).