Innovatie in zorg

Het zorglandschap verandert snel. Zorgkosten stijgen en er komen steeds meer ouderen en chronisch zieken die meer zorg nodig hebben. De werdruk van het zorgpersoneel neemt toe. Om zorg nu en op lange termijn toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, zijn innovaties hard nodig. Daarom stimuleren we slimme ideeën die de zorg in Nederland verbeteren.

Zorginnovatie kan op verschillende terreinen plaatsvinden: in de zorgketen, op technologisch vlak en bij de patiënt zelf. CZ groep werkt momenteel in drie innovatieprogramma’s aan zorgverbetering waarin al deze terreinen aan bod komen: ‘Samen Beslissen’, Gepersonaliseerde zorg (‘My best treatment’) en de herinrichting van zorgprocessen onder meer met eHealth.

Nieuwe zorgprocessen met eHealth

De inzet van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën in de gezondheidszorg (eHealth) maakt vele nieuwe vormen van zorgverlening mogelijk. eHealth maakt de communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt makkelijker, net als de toepassing van zelfregie door de patiënt (bijvoorbeeld het monitoren van de eigen gezondheid). Het biedt mogelijkheden voor specialisten om gerichter te werken en zo de wachtlijsten te verkorten en het biedt verlichting voor de druk op verschillende zorgverleners in Nederland, onder wie de huisartsen. In diverse projecten leren we samen met partners in het zorgveld hoe eHealth succesvol in zorgprocessen geïmplementeerd kan worden. Dit doen we onder meer in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), ziekenhuiszorg, ouderenzorg en huisartsenzorg

Digitale huisarts in opkomst

Bijna vijftig procent van de Nederlanders staat positief tegenover digitale huisartsenzorg. Mensen zien digitalisering niet alleen als een waardevolle aanvulling op de huidige zorg, maar ook als een oplossing voor het groeiend tekort aan huisartsen. Dit blijkt uit een in 2019 gehouden peiling van Kantar. Ook CZ groep ziet veel potentie in de afhandeling van zorgvragen met behulp van digitalisering. Daarom werken we sinds 2018 samen met Het Huisartsenteam in West-Brabant om de mogelijkheden van eHealth in de huisartsenpraktijk te verkennen. Patiënten van vijf praktijken van deze huisartsengroep kunnen via een speciaal ontwikkelde app consulten inplannen, vragen aan de dokter stellen en herhaalmedicatie aanvragen. Ook kunnen ze hun meetwaarden doorgeven en hebben ze toegang tot SkinVision. De app van het Huisartsenteam wordt door de patiënten van de praktijken veel gebruikt; zo’n 45 procent van de afspraken werd in 2019 online gemaakt. Bovendien hebben artsen en assistenten ervaren minder tijd kwijt te zijn aan administratieve handelingen en dus meer tijd voor patiënten te hebben. Het succes van de digitale huisarts in West-Brabant maakt dat we de technologie en bijbehorende processen willen opschalen naar meerdere praktijken en zorggroepen in Nederland. Onze ambitie is om in komend jaar 25 praktijken op het platform aangesloten te hebben.

Naast de samenwerking met het Huisartsenteam in West-Brabant, stimuleren we communicatie met de huisarts op afstand ook met diverse diensten voor onze verzekerden. Bijvoorbeeld met App de dokter; een dienst die het verzekerden van Just mogelijk maakt om te chatten met een medisch deskundige over relatief eenvoudige gezondheidsvragen. Ook ’s avonds en in het weekend. Nieuw hierbij is de introductie van het videoconsult in 2019. In die gevallen dat de chat niet toereikend is, kan nu een online consult per video worden ingepland voor dezelfde of de volgende dag. Met App de dokter wordt niet de eigen huisarts vervangen (er wordt volgens strenge protocollen gewerkt en er wordt geen medicatie voorgeschreven of doorverwezen naar specialisten) maar wordt wel vanuit gemak een aanvulling geboden bij relatief eenvoudige gezondheidsvragen. Voor deze vragen hoeven mensen dan niet onnodig te wachten bij de huisarts. Of onnodig de huisartsenpost te bezoeken.

Online coaches

Bij bepaalde chronische aandoeningen kunnen patiënten via eHealth zelf hun meetwaarden bijhouden en hun ziekte ‘managen’. Hierdoor hoeven ze alleen nog op indicatie naar het ziekenhuis. In het Zuyderland Medisch Centrum in Limburg hebben we het afgelopen jaar ervaring opgedaan met online coaches bij Parkinson en IBD (Inflammatory Bowel Disease, een chronische darmontsteking). Voor beide aandoeningen kijkt een online coach met de patiënt mee op de ontwikkeling van zijn waarden en het verloop van het zorgplan en worden tips, informatie en adviezen gegeven waarmee hij continu zijn ziekte zo goed mogelijk in de hand kan houden. De resultaten van MijnParkinsoncoach en de IBD-Coach (winnaar van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019 van de Federatie Medisch Specialisten) zijn zeer positief. De coaches worden veel ingezet en blijken in praktijk de ervaren kwaliteit van leven van de patiënt te verhogen en de zorgverlener in werkaanbod te verlichten. Ook voor deze innovatie geldt dat we erop sturen hem komend jaar voor meer mensen en zorgaanbieders beschikbaar te maken. Concreet is onze ambitie op te schalen naar de inzet ervan in meerdere ziekenhuizen en om een nieuwe coach beschikbaar te maken voor extra aandoeningen.

SkinVision

Het aantal mensen bij wie huidkanker is vastgesteld, stijgt de laatste jaren sterk. SkinVision is een app voor je mobiele telefoon waarmee je zelf een foto kunt maken van verdachte huidplekjes. Erachter zit kunstmatige intelligentie die, dankzij grote aantallen foto’s en de achteraf ingevoerde beoordelingen, heel slim is geworden (en steeds slimmer wordt) in het herkennen van plekken waarmee je wel of niet naar de specialist moet. CZ groep stimuleert het gebruik van SkinVision omdat het eraan bijdraagt dat huidkanker sneller wordt gesignaleerd en omdat het de huisartsenpraktijk ontlast. We bieden sinds 2018 de app actief aan verzekerden aan. Inmiddels zijn er 23.000 actieve gebruikers en zijn er 73.000 skin checks uitgevoerd.