Toekomstbestendige zorg

CZ groep werkt aan de toekomstbestendigheid van zorg in Nederland. We hebben een visie op de inrichting van het zorglandschap van de toekomst en we maken ons hard voor innovatie in zorg en zorgkostenbeheersing.

Lees meer ›Toekomstbestendige zorg

Visie op zorg

Nederland scoort internationaal goed op het gebied van gezondheidszorg maar er zijn wel uitdagingen. Om bij te kunnen dragen aan oplossingen hiervoor, werkt CZ groep samen met het veld aan een visie op zorg.

Lees meer ›Visie op zorg

Kwaliteit van zorg

Er wordt landelijk meer en meer gewerkt aan het meetbaar maken van de uitkomsten van zorg. Dat maakt het steeds beter mogelijk om onze ambities van zorginkoop op waarde te realiseren.

Lees meer ›Kwaliteit van zorg

Beheersing van zorgkosten

Met de inkoop van zorg hebben wij als zorgverzekeraar niet alleen de maatschappelijke taak om kwalitatief goede zorg in te kopen maar ook de opdracht om de zorgkosten te beheersen.

Lees meer ›Beheersing van zorgkosten

Innovatie in zorg

Om zorg nu en op lange termijn toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, zijn innovaties hard nodig. Daarom stimuleren we slimme ideeën die de zorg in Nederland verbeteren.

Lees meer ›Innovatie in zorg

Zorg: verantwoord en dichtbij

CZ groep zorgt ervoor dat verzekerden toegang hebben tot kwalitatief goede en doelmatige zorg. We stimuleren de ontwikkeling van een steeds meer gepersonaliseerd zorgaanbod.

Lees meer ›Zorg: verantwoord en dichtbij

Toegankelijkheid van zorg

Als zorgverzekeraar is het onze zorgplicht om onze verzekerden toegang te geven tot alle zorg uit het basispakket. Wij kopen voldoende zorg in en bemiddelen actief voor toegang als dat nodig is.

Lees meer ›Toegankelijkheid van zorg

Zorg dichtbij

CZ groep staat voor persoonlijke zorg dichtbij de patiënt. We streven naar een optimale inrichting van het zorglandschap in de regio en verkennen vernieuwingen zoals eHealth.

Lees meer ›Zorg dichtbij

Gepersonaliseerde zorg

Ons uitgangspunt is dat de gemiddelde patiënt niet bestaat. De patiënt met zijn persoonlijke wensen, voorkeuren en eigenschappen moet centraal staan in de behandeling en niet de ziekte of aandoening.

Lees meer ›Gepersonaliseerde zorg

Persoonlijke begeleiding

De zorg in Nederland is complex. Verzekerden hebben regelmatig vragen als zij zorg nodig hebben. Met onze begeleiding helpen we hen zelf de regie te nemen om eigen gezondheidsdoelen te realiseren.

Lees meer ›Persoonlijke begeleiding