Connectiviteitstabel

Materiële thema's

Strategische doelen

Impactstroom

Bijdrage aan SDG's

Indicatoren

Paragraaf

Risico's

Beheersing van zorgkosten

Toekomstbestendige zorg


Financieel gezond


Behoud marktaandeel

Toekomstbestendige zorg

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
SDG 8: Waardig werk en economische groei

- Zorgkosten t.o.v. zorgkostenbegroting

- Gesloten duurzame coalities 

Beheersing van zorgkosten

- Operationeel
- Strategisch
- Wet- en regelgeving

* Toename ongecontracteerde zorg
* Wetsaanpassing van tarief- en prestatieregulering
* Toenemende fraude wijkverpleging
* Beperking van controlemaatregelen

Toegankelijkheid van zorg

Toekomstbestendige zorg


Behoud marktaandeel

Zorg Verantwoord & Dichtbij

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

- Toegankelijkheid zorg binnen de norm
- Wachtlijstbemiddeling

- Gerealiseerde regiobeelden

Toegankelijkheid van zorg

- Verzekeringstechnisch
- Operationeel

* Toename ongecontracteerde zorg
* Krapte op de arbeidsmarkt in de zorgsector
* Oplopende wachttijden GGZ
* Zorginstellingen in financiële problemen

Kwaliteit van zorg

Toekomstbestendige zorg


Persoonlijke begeleiding


Behoud marktaandeel

Toekomstbestendige zorg
Zorg Verantwoord & Dichtbij

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
SDG 8: Waardig werk en economische groei

- Waardegedreven zorgcontractering
- Aandeel gecontracteerde zorgverleners t.o.v. aangeboden contracten

Kwaliteit van zorg

- Operationeel
- Strategisch
- Wet- en regelgeving

* Politieke beweging naar regio gestuurde zorg
* Toename ongecontracteerde zorg
* Krapte op arbeidsmarkt in zorgsector

Innovatie in Zorg

Toekomstbestendige zorg

Toekomstbestendige zorg

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

- Samen Beslissen in Zorgpaden geïmplementeerd

Gepersonaliseerde zorg

- Operationeel
- Strategisch
- Markt?

Stabiele, concurrerende premie

Stabiele premie

Betrouwbare zorgverzekeraar

SDG 1: Geen armoede
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

- Zo stabiel mogelijke ontwikkeling van de premie
- Organisatiekosten binnen begroting

Verzekeringen en premie

- Wet- en regelgevingsrisico

* Wetsaanpassing van tarief- en prestatieregulering

Service en (persoonlijke) begeleiding

24x7 Service & gemak


Persoonlijke begeleiding

Betrouwbare zorgverzekeraar

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

- NPS label CZ
- Klanttevredenheid klachtafhandeling
- Raadplegen CZ Hulpwijzer
- Consultatie CZ Zorgvinden

Onze service

Persoonlijke begeleiding

- Operationeel

Betrouwbare zorgverzekeraar

Financieel gezond


Behoud marktaandeel

Betrouwbare zorgverzekeraar

SDG 1: Geen armoede
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

- Consumenten zien CZ als een betrouwbare zorgverzekeraar
- Marktaandeel CZ groep
- Naleving integriteitsbeleid

Verzekeringen en premie

Corporate Governance

- Strategisch
- Wet- en regelgeving

* Beperking van controlemogelijkheden

Data en digitalisering

24x7 Service & gemak


Toekomstbestendige zorg

Toekomstbestendige zorg

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
SDG 8: Waardig werk en economische groei

- Opschaling Digitale Huisarts
- Aandeel digitale declaraties

Innovatie in zorg

Digitalisering en CZ

- Operationeel
- Strategisch

Welzijn van klanten

Persoonlijke begeleiding

Zorg Verantwoord & Dichtbij

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
SDG 8: Waardig werk en economische groei

- CZ groep verbetert met werkgevers de gezondheid van werknemers

Onze rol op de zakelijke markt

* Toekomst van collectiviteiten

Stakeholderbetrokkenheid

Toekomstbestendige zorg

Toekomstbestendige zorg
Zorg Verantwoord & Dichtbij
Betrouwbare zorgverzekeraar
Betekenisvolle werkgever
Gezonde leefomgeving

SDG 1: Geen armoede
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
SDG 8: Waardig werk en economische groei
SDG 13: Klimaatactie

- Betrekken patiëntenorganisaties bij zorginkoop

Visie op zorg

- Strategisch

Betekenisvolle werkgever

Financieel gezond

Betekenisvolle werkgever

SDG 8: Waardig werk en economische groei

- eNPS

Betekenisvolle werkgever

- Verzekeringstechnisch
- Operationeel
- Markt
- Tegenpartijkrediet
- Wet- en regelgeving

Duurzame bedrijfsvoering

Toekomstbestendige zorg


Financieel gezond

Gezonde leefomgeving

SDG 13: Klimaatactie

- CO2-footprint
- % Belegd vermogen volgens CZ Code Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Onze milieu footprint

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

- Markt