Groei op basis van eerder gelegde fundamenten

2019 was voor CZ groep een positief jaar dat in het teken stond van vernieuwing en versnelling.

Lees meer ›Groei op basis van eerder gelegde fundamenten

Onze omgeving

CZ groep wil de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk houden, voor onze klanten én voor Nederland. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daarom werken we samen met andere partijen die actief zijn in de zorg en welzijn.

Lees meer ›Onze omgeving

Externe ontwikkelingen

Verschillende externe ontwikkelingen hebben invloed op onze bedrijfsvoering en strategie. Een constante in die ontwikkelingen is de steeds verdergaande stijging van de zorgkosten.

Lees meer ›Externe ontwikkelingen

Strategie CZ 2025

CZ groep wil snel kunnen inspelen op de veranderende wereld. Onze strategie ‘CZ 2025’ is maximaal uitgelijnd op trends en ontwikkelingen. Wij zetten de komende jaren verder in op digitalisering en innovatie en we sturen concreet op impact.

Lees meer ›Strategie CZ 2025

Hoe CZ waarde toevoegt

Het waardecreatiemodel van CZ groep – gebaseerd op de uitgangspunten van de International Integrated Reporting Council (IIRC) - laat op geïntegreerde wijze zien hoe wij omgaan met de bronnen die nodig zijn voor onze bedrijfsvoering en hoe wij met

Lees meer ›Hoe CZ waarde toevoegt

Toekomstbestendige zorg

CZ groep werkt aan de toekomstbestendigheid van zorg in Nederland. We hebben een visie op de inrichting van het zorglandschap van de toekomst en we maken ons hard voor innovatie in zorg en zorgkostenbeheersing.

Lees meer ›Toekomstbestendige zorg

Visie op zorg

Nederland scoort internationaal goed op het gebied van gezondheidszorg maar er zijn wel uitdagingen. Om bij te kunnen dragen aan oplossingen hiervoor, werkt CZ groep samen met het veld aan een visie op zorg.

Lees meer ›Visie op zorg

Kwaliteit van zorg

Er wordt landelijk meer en meer gewerkt aan het meetbaar maken van de uitkomsten van zorg. Dat maakt het steeds beter mogelijk om onze ambities van zorginkoop op waarde te realiseren.

Lees meer ›Kwaliteit van zorg

Beheersing van zorgkosten

Met de inkoop van zorg hebben wij als zorgverzekeraar niet alleen de maatschappelijke taak om kwalitatief goede zorg in te kopen maar ook de opdracht om de zorgkosten te beheersen.

Lees meer ›Beheersing van zorgkosten

Innovatie in zorg

Om zorg nu en op lange termijn toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, zijn innovaties hard nodig. Daarom stimuleren we slimme ideeën die de zorg in Nederland verbeteren.

Lees meer ›Innovatie in zorg