Onze rol op de zakelijke markt

Werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers. CZ groep biedt hen passende collectieve verzekeringen en adviseert hen bij het vormgeven van hun bedrijfszorgactiviteiten.

Door een contract voor collectieve verzekeringen met CZ groep af te sluiten, kunnen werkgevers hun medewerkers korting aanbieden op de premie voor henzelf en hun gezin. En via collectieve aanvullende verzekeringen bieden zij hen extra dekkingen aan. De medewerker profiteert via zijn verzekering van diensten van CZ groep, zoals allerlei mogelijkheden om individueel aan de slag te gaan met hun gezondheid. Een mooi voorbeeld hiervan is het FitzMe portal; een online platform voor medewerkers dat toegang biedt tot diverse gezondheidsprogramma’s. Hiermee worden werknemers geholpen om gezond aan het werk te zijn en blijven. 

Werkgevers ervaren toegevoegde waarde van het collectieve contract met CZ groep doordat wij hen proactief ondersteunen met tools en expertise om hun medewerkers fit, gezond en duurzaam inzetbaar te houden. Onze impact op de gezondheid van werknemers wordt in toenemende mate op waarde geschat door de zakelijke markt (zie tabel). In de tweede helft van 2019 hebben we onze klant- en marktonderzoeken ondergebracht bij een nieuwe leverancier en passen we nieuwe methodieken toe. Op basis hiervan stellen we onze ambitie voor 2020 op. Hierover rapporteren we volgend verslagjaar.

Onze zakelijke collectiviteiten lenen zich erg goed om groepsgewijs te werken aan preventie: je hebt een groep mensen die in veel gevallen te maken heeft met dezelfde gezondheidsuitdagingen. Bijvoorbeeld wanneer er fysiek zwaar werk wordt verricht of wanneer er regelmatig sprake van een hoge werkdruk is. Met de data die we tot onze beschikking hebben, kunnen we gezondheidsuitdagingen die gerelateerd zijn aan het werk opsporen en werkgevers een passend advies geven hoe zij met hun werknemers deze uitdagingen te lijf kunnen gaan. In 2019 hebben we onder meer aandacht besteed aan het voorkomen en tegengaan van werkstress, het belang van goede nachtrust en de invloed van gehoorproblemen op de werkvloer.

Waarde van collectiviteitskorting

Er is de afgelopen jaren discussie geweest over de premiekorting aan leden van een collectiviteit (de ‘collectiviteitskorting’). Eind 2018 heeft de overheid besloten dat de maximale collectiviteitskorting per 2020 wordt teruggebracht naar vijf procent. Medio 2020 wordt verder besloten over het al dan niet aanhouden van een collectiviteitskorting. CZ groep vindt het belangrijk dat de korting voor collectiviteiten blijft bestaan. Want via de collectiviteit kunnen wij werkgevers helpen bij het vormgeven van hun bedrijfszorgactiviteiten en zodoende bijdragen de gezondheid en inzetbaarheid van hun medewerkers. Daarvoor is het nodig dat voldoende mensen bij de collectiviteit zijn aangesloten.