Betekenisvolle werkgever

CZ groep biedt medewerkers een omgeving waarin duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, diversiteit en persoonlijke ontwikkeling een belangrijke plaats innemen. Wij willen een werkgever zijn waar mensen met plezier werken.

Lees meer ›Betekenisvolle werkgever

CZ groep als werkgever

Bij CZ groep stimuleren we dat werknemers gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Het hogere doel van ons HRM-beleid is het realiseren van duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers.

Lees meer ›CZ groep als werkgever

Gezonde leefomgeving

CZ groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze duurzame bedrijfsvoering zetten we ons in om niet alleen de zorgsector maar ook de wereld een stukje toekomstbestendiger te maken.

Lees meer ›Gezonde leefomgeving

CZ groep en duurzaamheid

Als zorgverzekeraar is zorg voor mens en maatschappij een intrinsiek onderdeel van ons dagelijks werk. Hiernaast hebben we aandacht voor het milieu en keten-verantwoordelijkheid.

Lees meer ›CZ groep en duurzaamheid

Impact via de keten

Als zorgverzekeraar hebben wij de mogelijkheid om de hefboom van inkoop en contractering in te zetten om duurzaamheid te stimuleren. Niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten.

Lees meer ›Impact via de keten

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

CZ groep gaat verantwoord om met haar vermogen. Bij onze beleggingen houden we rekening met governance-aspecten en met maatschappelijke, ecologische en sociale belangen.

Lees meer ›Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Onze milieu-footprint

CZ groep heeft geen zware industriële productieprocessen. Als financiële dienstverlener is de impact op het milieu beperkt. We hebben dan ook weinig milieurisico’s geïdentificeerd.

Lees meer ›Onze milieu-footprint

Financieel

De kerntaak van CZ groep draait om zorg. Wij willen voor onze klanten goede en toegankelijke zorg organiseren die betaalbaar is en blijft. Ons financieel beleid is erop gericht om hier de juiste basis voor te bieden.

Lees meer ›Financieel

Corporate Governance

CZ groep is een private organisatie met een publieke opdracht en zonder winstoogmerk. De overheid, werkgevers en onze verzekerden vertrouwen erop dat wij de door ons geïncasseerde zorgpremies goed beheren en inzetten.

Lees meer ›Corporate Governance

Verslag van de Raad van Commissarissen

CZ groep heeft zich in 2019 wederom een betrokken, sterke zorgverzekeraar getoond die zich inzet voor goede toegang tot zorg en het behoud van het solidaire zorgstelsel in Nederland.

Lees meer ›Verslag van de Raad van Commissarissen