Over dit verslag

De presentatie van de jaarrapportage van CZ groep is anders dan voorheen. We hebben dit jaar een uitsplitsing gemaakt in Jaaroverzicht en Financieel Jaarverslag.

Lees meer ›Over dit verslag

Profiel CZ groep

Als zorgverzekeraar zet CZ groep zich in voor betere, betaalbare en toegankelijke zorg in Nederland. Dat is onze maatschappelijke opdracht. Wij maken ons hard voor een solidair zorgstelsel en zijn niet gericht op het maken van winst.

Lees meer ›Profiel CZ groep

Hoe CZ groep waarde toevoegt

Lees meer ›Hoe CZ groep waarde toevoegt

Woord van de Raad van Bestuur

We kijken terug op een bewogen maar overwegend positief 2018. Een jaar waarin wij door onze klanten hoog gewaardeerd werden: op service scoorde CZ groep een 8,1 en op declaratieverwerking zelfs een 8,9.

Lees meer ›Woord van de Raad van Bestuur

Van de Raad van Commissarissen

Toezicht houden is niet iets wat je op afstand doet. Die overtuiging liep als een rode draad door ons jaar.

Lees meer ›Van de Raad van Commissarissen

Van de Ledenraad

De rol van de Ledenraad is het behartigen van de belangen van alle verzekerden van CZ groep.

Lees meer ›Van de Ledenraad

Externe ontwikkelingen

De afgelopen jaren hebben wij veel externe ontwikkelingen gesignaleerd die een grote invloed uitoefenen op onze bedrijfsvoering en strategie.

Lees meer ›Externe ontwikkelingen

Onze maatschappelijke omgeving

Het goed, betaalbaar en toegankelijk houden van zorg in Nederland kunnen we als zorgverzekeraar niet alleen. De waarde die wij creëren, realiseren wij samen met onze maatschappelijke omgeving.

Lees meer ›Onze maatschappelijke omgeving

Onze materiële thema’s

Materiële thema's zijn thema's waarvan onze stakeholders en wij vinden dat ze onderdeel moeten zijn van onze strategie en rapportage. Wij brengen deze thema's regelmatig in kaart en prioriteren ze in een materialiteitsmatrix.

Lees meer ›Onze materiële thema’s

Strategie CZ 2020

We helpen onze klanten de best mogelijke zorg te krijgen tegen een zo stabiel mogelijke premie. In het zorgveld werken we aan kwaliteit, beheersing van kosten en goede toegankelijkheid.

Lees meer ›Strategie CZ 2020