GRI-tabel 2020

GRI Standard

Omschrijving

Vindplaats

Toelichting

GRI 102: Algemene indicatoren, 2016

1. Organisatieprofiel

102-1

Naam van de organisatie

Bijlage: Profiel CZ groep

 

102-2

Activiteiten, merken, producten en diensten

Bijlage: Profiel CZ groep

 

102-3

Locatie hoofdkantoor van de organisatie

Bijlage: Profiel CZ groep

 

102-4

Landen waar de organisatie actief is

Bijlage: Profiel CZ groep

 

102-5

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

Corporate governance

 

102-6

Afzetmarkten

Bijlage: Profiel CZ groep

 

102-7

Omvang van de organisatie

Bijlage: Profiel CZ groep

Betekenisvolle werkgever

Financieel

 

102-8

Informatie over personeelsbestand en andere medewerkers

Betekenisvolle werkgever

Bijlage: Medewerkers CZ groep 2020

 

102-9

Beschrijving van de keten

Bijlage: Profiel CZ groep

Impact via de keten

 

102-10

Significante veranderingen voor de organisatie en de keten

 

Er hebben zich geen significante veranderingen voorgedaan tijdens de verslaggevingsperiode

102-11

Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe

Risicomanagement

 

102-12

Externe initiatieven

Corporate governance

 

102-13

Lidmaatschap van (branche-)verenigingen of belangenorganisaties

Innovatie in zorg

Corporate governance

 

2. Strategie

102-14

Verklaring hoogste beslissingsbevoegde

Woord van de Raad van Bestuur

 

3. Ethiek en integriteit

102-16

Waarden, principes en standaarden gedragsnormen

Strategie CZ 2025

Hoe CZ waarde toevoegt

Corporate governance

 

4. Bestuur

102-18

Bestuursstructuur

Corporate governance

 

5. Stakeholderbetrokkenheid

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden

Onze omgeving

Bijlage: Stakeholderdialoog 2020

 

102-41

Collectieve arbeidsovereenkomsten

 

100% van de werknemers van CZ groep valt onder de cao voor de Zorgverzekeraars.

102-42

Identificeren en selecteren van belanghebbenden

Onze omgeving

Bijlage: Stakeholderdialoog 2020

 

102-43

Benadering voor het betrekken van belanghebbenden

Onze omgeving

Bijlage: Stakeholderdialoog 2020

 

102-44

Voornaamste onderwerpen en vraagstukken

Bijlage: Stakeholderdialoog 2020

 

6. Wijze van rapporteren

102-45

Operationele structuur van de organisatie

Corporate governance

 

102-46

Omschrijven van de inhoud van het rapport en afbakening van de aspecten

Bijlage: Over dit verslag

 

102-47

Lijst van materiële aspecten

Download: Materiële thema's CZ groep

 

102-48

Herformuleren van eerder verstrekte informatie

Bijlage: Over dit verslag

Er hebben zich geen significante herformuleringen van eerder verstrekte informatie voorgedaan

102-49

Veranderingen in verslaglegging

Bijlage: Over dit verslag

 

102-50

Rapportageperiode

 

1 januari 2020 t/m 31 december 2020

102-51

Publicatiedatum van het voorgaande jaarverslag

 

26 maart 2020

102-52

Verslaggevingscyclus

 

Jaarlijks

102-53

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

 

jaarverslag@cz.nl

102-54

Claims omtrent het rapporteren in overeenstemming met de GRI Standards

Bijlage: Over dit verslag

 

102-55

GRI Inhoudsopgave

Download: CZ groep GRI-tabel 2020

 

102-56

Externe assurance

Bijlage: Over dit verslag

Controleverklaring

Er is gekozen om over het Jaarverslag 2020 geen assurance verklaring van de externe accountant te vragen. Er is wel een controleverklaring afgegeven door de externe accountant.

GRI 103: Management aanpak, 2016

Materiële onderwerpen die CZ groep rapporteert volgens GRI

Beheersing van zorgkosten

103-1/2/3

DMA

Beheersing van zorgkosten

 

CZ groep 1

Zorgkosten t.o.v. zorgkostenbegroting basisverzekering

Beheersing van zorgkosten

 

Toegankelijkheid van zorg

103-1/2/3

DMA

Toegankelijkheid van zorg

 

CZ groep 2

Wachtlijstbemiddeling

Toegankelijkheid van zorg

 

Kwaliteit van zorg

103-1/2/3

DMA

Kwaliteit van zorg

 

CZ groep 3

Aandeel gecontracteerde zorgverleners t.o.v. aangeboden contracten

Visie op zorg

 

Innovatie in zorg

103-1/2/3

DMA

Innovatie in zorg

 

CZ groep 4

Samen Beslissen in Zorgpaden geïmplementeerd

Gepersonaliseerde zorg

 

Stabiele, concurrerende premie

103-1/2/3

DMA

Verzekeringen en premie

 

CZ groep 5a

Zo stabiel mogelijke ontwikkeling van de premie

Verzekeringen en premie

 

CZ groep 5b

Organisatiekosten binnen begroting

Verzekeringen en premie

 

Service en (persoonlijke) begeleiding

103-1/2/3

DMA

Onze service

Persoonlijke begeleiding

 

CZ groep 6

NPS label CZ

Onze service

 

Betrouwbare zorgverzekeraar

103-1/2/3

DMA

Verzekeringen en premie

Corporate Governance

Risicomanagement

 

CZ groep 7a

Consumenten vinden CZ groep een betrouwbare zorgverzekeraar

Verzekeringen en premie

 

CZ groep 7b

Marktaandeel CZ groep

Verzekeringen en premie

 

CZ groep 7c

Naleving integriteitsbeleid

Corporate Governance

 

Data en digitalisering

103-1/2/3

DMA

Innovatie in zorg

Digitalisering en CZ

 

CZ groep 8

Aandeel digitale declaraties

Digitalisering en CZ

 

Welzijn van klanten

103-1/2/3

DMA

Onze rol op de zakelijke markt

 

CZ groep 9

CZ groep verbetert met werkgevers de gezondheid van werknemers

Onze rol op de zakelijke markt

 

Stakeholderbetrokkenheid

103-1/2/3

DMA

Visie op zorg

 

CZ groep 10a

Betrekken patiëntenorganisaties bij zorginkoop

Onze omgeving

 

CZ groep 10b

Gesloten duurzame coalities

Visie op zorg

 

CZ groep 10c

Gerealiseerde regiobeelden

Visie op zorg

 

Betekenisvolle werkgever

103-1/2/3

DMA

Betekenisvolle werkgever

 

CZ groep 11

eNPS

Betekenisvolle werkgever

 

Duurzame bedrijfsvoering

103-1/2/3

DMA

Onze milieu footprint

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

 

CZ groep 12a

CO2 footprint

Onze milieu footprint

 

CZ groep 12b

Percentage belegd vermogen volgens CZ Code Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen