GRI-tabel

CZ groep rapporteert op basis van de laatste richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI); de 'GRI Standards' (optie 'Core'). Deze richtlijnen zijn te vinden op www.globalreporting.org. De keuzes van onderwerpen voor de jaarrapportage van CZ groep zijn gemaakt aan de hand van onze materialiteitsanalyse en ons waardecreatiemodel.

GRI Standard

Omschrijving

Vindplaats

Toelichting

GRI 102: Algemene indicatoren, 2016

1. Organisatieprofiel

102-1

Naam van de organisatie

Profiel CZ groep (Jaaroverzicht 2018)

 

102-2

Activiteiten, merken, producten en diensten.

Profiel CZ groep (Jaaroverzicht 2018)
Impact in 2018 (Onze impact)
Service en begeleiding (Jaaroverzicht 2018)

 

102-3

Locatie hoofdkantoor van de organisatie

Profiel CZ groep (Jaaroverzicht 2018)

 

102-4

Landen waar de organisatie actief is

Profiel CZ groep (Jaaroverzicht 2018)

 

102-5

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

Corporate governance (Jaaroverzicht 2018)

 

102-6

Afzetmarkten

Profiel CZ groep (Jaaroverzicht 2018)
Impact in 2018 (Onze impact)

 

102-7

Omvang van de organisatie

Profiel CZ groep (Jaaroverzicht 2018)
Betekenisvolle werkgever (Jaaroverzicht 2018)
5. Financieel (Financieel Jaarverslag 2018)

 

102-8

Informatie over personeelsbestand en andere medewerkers

Betekenisvolle werkgever (Jaaroverzicht 2018)

 

102-9

Beschrijving van de keten

1. Profiel CZ groep (Financieel Jaarverslag 2018)
Hoe CZ groep waarde toevoegt (Jaaroverzicht 2018)
Ketenverantwoordelijkheid (Jaaroverzicht 2018)

 

102-10

Significante veranderingen voor de organisatie en de keten

 

Er hebben zich geen significante veranderingen voorgedaan tijdens de verslaggevingsperiode.

102-11

Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe

8. Risicomanagement (Financieel Jaarverslag 2018)

 

102-12

Externe initiatieven

Corporate governance (Jaaroverzicht 2018)

 

102-13

Lidmaatschap van (branche-)verenigingen of belangenorganisaties

Innovatie in zorg (Jaaroverzicht 2018)
Corporate governance (Jaaroverzicht 2018)

 

2. Strategie

   

102-14

Verklaring hoogste beslissingsbevoegde

Woord van de Raad van Bestuur (Jaaroverzicht 2018)

 

3. Ethiek en integriteit

102-16

Waarden, principes en standaarden gedragsnormen

Strategie (Jaaroverzicht 2018)
Duurzame bedrijfsvoering (Jaaroverzicht 2018)
Corporate governance (Jaaroverzicht 2018)

 

4. Bestuur

   

102-18

Bestuursstructuur

Corporate governance (Jaaroverzicht 2018)

 

5. Stakeholder betrokkenheid

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden

Dialoog met onze stakeholders 2018 (Downloads)

 

102-41

Collectieve arbeidsovereenkomsten

 

100% van de werknemers van CZ groep valt onder de cao voor de Zorgverzekeraars.

102-42

Identificeren en selecteren van belanghebbenden

Onze maatschappelijke omgeving (Jaaroverzicht 2018)
Dialoog met onze stakeholders 2018 (Downloads)

 

102-43

Benadering voor het betrekken van belanghebbenden

Onze maatschappelijke omgeving (Jaaroverzicht 2018)
Dialoog met onze stakeholders 2018 (Downloads)

 

102-44

Voornaamste onderwerpen en vraagstukken

Dialoog met onze stakeholders 2018 (Downloads)

 

6. Wijze van rapporteren

102-45

Operationele structuur van de organisatie

Organisatiestructuur (Jaaroverzicht 2018)

 

102-46

Omschrijven van de inhoud van het rapport en afbakening van de aspecten

Over dit verslag (Jaaroverzicht 2018)

 

102-47

Lijst van materiële aspecten

Onze materiële thema's (Jaaroverzicht 2018)

 

102-48

Herformuleren van eerder verstrekte informatie

Over dit verslag (Jaaroverzicht 2018)

Er hebben zich geen significante herformuleringen van eerder verstrekte informatie voorgedaan

102-49

Veranderingen in verslaglegging

Over dit verslag (Jaaroverzicht 2018)

 

102-50

Rapportageperiode

 

1 januari 2018 t/m 31 december 2018

102-51

Datum van meest recente verslag

 

22 maart 2018

102-52

Verslaggevingscyclus

 

Jaarlijks

102-53

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

 

jaarverslag@cz.nl

102-54

Claims omtrent het rapporteren in overeenstemming met de GRI Standards

Over dit verslag (Jaaroverzicht 2018)

 

102-55

GRI Inhoudsopgave

GRI-Index 2018 (Downloads)

 

102-56

Externe assurance

Bijlage A - Over dit verslag (Financieel Jaarverslag 2018)

Er is dit jaar ervoor gekozen om over het Jaaroverzicht 2018 geen assurance verklaring van de externa accountant te vragen. Voor het Financieel Jaarverslag 2018 is wel een controleverklaring afgegeven door de externe accountant

GRI 103: Management aanpak, 2016

1. Materiële onderwerpen die CZ groep rapporteert volgens GRI

Toegankelijkheid van zorg

103-1/2/3

DMA

1. Profiel CZ groep - Onze toegevoegde waarde in de keten (Financieel Jaarverslag 2018)
Strategie - Onze visie (Jaaroverzicht 2018)
Kwaliteit van zorg (Jaaroverzicht 2018)

 

CZ groep 1

Eigen indicator: Kwaliteit en toegankelijkheid van zorg

Resultaten 2018 (Jaaroverzicht 2018)
3.4 Doelen en Resultaten 2018 (Financieel Jaarverslag 2018)

 

Betaalbare premie

   

103-1/2/3

DMA

Van de Ledenraad (Jaaroverzicht 2018)
Vooruitzicht CZ 2025 (Jaaroverzicht 2018)
Verzekeringen en premie (Jaaroverzicht 2018)

 

CZ groep 2

Eigen indicator: (a) Ons aanbod voor consumenten en werkgevers
(b) Inzet reserves voor premiedemping

Resultaten 2018 (Jaaroverzicht 2018)
Verzekeringen en premie (Jaaroverzicht 2018)
3.4 Doelen en Resultaten 2018 (Financieel Jaarverslag 2018)

 

Zorgkosten en -kwaliteit

103-1/2/3

DMA

Just: net even anders (Onze impact)
MijnZorg Zuid-Limburg (Onze impact)
My Best Treatment (Onze impact)
Woord van de Raad van Bestuur (Jaaroverzicht 2018)
Van de Raad van Commissarissen (Jaaroverzicht 2018)
Externe ontwikkelingen (Jaaroverzicht 2018)
Vooruitblik CZ 2025 (Jaaroverzicht 2018)
Zorgkostenbeheersing (Jaaroverzicht 2018)

 

CZ groep 3

Eigen indicator: (a) Zorgkostenbeheersing, (b)
Kwaliteit en toegankelijkheid van zorg

3.4 Doelen en Resultaten 2018 (Financieel Jaarverslag 2018)

 

Bescherming van klantgegevens (privacy) (GRI 418: Privacy van klanten)

103-1/2/3

DMA

8.4 Soorten risico's - Informatiebeveiliging en Wet- en regelgevingsrisico (Financieel Jaarverslag 2018)
8.5 Actuele risico's - Toename cybercriminaliteit) (Financieel Jaarverslag 2018)

 

418-1

Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en het kwijtraken van klantgegevens

 

In 2018 zijn 157 klachten op het gebied van privacy ingediend, waarvan 47 gegrond.

Transparantie over beleid

103-1/2/3

DMA

Over dit verslag (Jaaroverzicht 2018)
Corporate governance (Jaaroverzicht 2018)

 

CZ groep 4

Eigen indicator: Transparantie van beleid

3.4 Doelen en Resultaten 2018 (Financieel Jaarverslag 2018)

 

Klantenservice en klachtenbeheer

103-1/2/3

DMA

Service en begeleiding (Jaaroverzicht 2018)
Woord van de Raad van Bestuur (Jaaroverzicht 2018)

 

CZ groep 5

Eigen indicator: Service en begeleiding

Service en begeleiding (Jaaroverzicht 2018)
3.4 Doelen en Resultaten 2018 (Financieel Jaarverslag 2018)

 

Integriteit (GRI 205: Anti-corruptie)

103-1/2/3

DMA

8.4 Soorten risico's - operationeel risico (Financieel Jaarverslag 2018)
Materiële thema's CZ groep (Downloads)

 

205-3

Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptie

3.4 Doelen en Resultaten 2018 (Financieel Jaarverslag 2018)