Jaarcijfers basisverzekering 2023

  

CZ Zorgverzekeringen N.V.

Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V.

OHRA Zorgverzekeringen N.V.

Geconsolideerd CZ groep

  

bedrag

per premiebetaler

bedrag

per premiebetaler

bedrag

per premiebetaler

bedrag

per premiebetaler

  

x € 1.000

 

x € 1.000

 

x € 1.000

 

x € 1.000

 

1a

premies eigen rekening (jaar 2023)

4.164.998

1.578

329.484

1.553

721.498

1.588

5.215.979

1.578

1b

bijdrage vereveningsfonds

4.950.890

1.876

381.498

1.799

933.805

2.055

6.266.193

1.896

1

subtotaal premies eigen rekening (jaar 2023)

9.115.887

3.454

710.982

3.352

1.655.303

3.642

11.482.172

3.474

2

zorgkosten eigen rekening (jaar 2023)

8.977.140

3.402

687.698

3.242

1.600.206

3.521

11.265.044

3.408

3a

schadeafhandelingskosten

46.744

18

3.796

18

7.804

17

58.344

18

3b

niet verevenbare zorgkosten

31.265

12

3.234

15

5.617

12

40.115

12

3

subtotaal schadeafhandelingskosten en niet verevenbare zorgkosten

78.009

30

7.029

33

13.420

30

98.459

30

4

reclamekosten

2.598

1

0

0

0

0

2.598

1

5

acquisitiekosten minus reclamekosten

39.748

15

7.374

35

9.593

21

56.715

17

6

overige bedrijfskosten

118.365

45

6.627

31

13.497

30

138.490

42

7

subtotaal verzekeringsresultaat 2023 (1-2-3-4-5-6)

-99.973

-38

2.253

11

18.585

41

-79.135

-24

          

8

opbrengsten uit beleggingen basisverzekering

119.095

45

9.430

44

22.775

50

151.300

46

          

9

subtotaal resultaat behaald in 2023 (7+8)

19.122

7

11.683

55

41.361

91

72.165

22

          

10

saldo van de in 2023 geregistreerde mee-/tegenvallers in de ramingen t/m 2022

-46.405

-18

-2.787

-13

579

1

-48.613

-15

11

vrijval premietekortvoorziening vorig jaar

147.780

56

6.970

33

0

0

154.750

47

12

subtotaal resultaat afkomstig uit voorgaande jaren (10+11)

101.375

38

4.183

20

579

1

106.137

32

          

13

resultaat (9+12)

120.496

46

15.866

75

41.940

92

178.302

54

          

14

Bestemming resultaat: lagere premie in 2024

92.200

35

0

0

0

0

92.200

28

15

Bestemming resultaat: mutatie in reserves

28.296

11

15.866

75

41.940

92

86.102

26

16

overige bestemmingen resultaat (13-14-15)

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Solvabiliteit basisverzekering (ultimo 2023)

17

Aanwezig volgens Solvency II

1.842.811

698

186.399

879

425.055

935

2.454.265

742

18

Vereist volgens Solvency II

1.374.143

521

104.286

492

248.148

546

1.725.158

522

19

Ratio

134%

 

179%

 

171%

 

142%

 
          

Toelichtingen op verschillen t.o.v. jaarrekening

 

Resultaat conform regel 13

120.496

 

15.866

 

41.940

 

178.302

 

Af:

Lagere premie 2023 (regel 14)

-92.200

 

0

 

0

 

-92.200

 
 

Resultaat aanvullende verzekering

0

 

0

 

0

 

6.955

 
 

Resultaat CZ zorgkantoor

0

 

0

 

0

 

-5887

 
 

Resultaat geconsolideerde stichtingen

0

 

0

 

0

 

454

 

Resultaat conform Jaarrekening

28.296

 

15.866

 

41.940

 

87.624