Jaarcijfers basisverzekering 2022

  

CZ Zorgverzekeringen N.V.

Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V.

OHRA Zorgverzekeringen N.V.

Geconsolideerd CZ groep

  

bedrag

per premiebetaler

bedrag

per premiebetaler

bedrag

per premiebetaler

bedrag

per premiebetaler

  

x € 1.000

 

x € 1.000

 

x € 1.000

 

x € 1.000

 

1a

premies eigen rekening (jaar 2022)

3.592.994

1.506

233.704

1.546

636.504

1.530

4.463.202

1.512

1b

bijdrage vereveningsfonds

4.462.544

1.871

357.489

2.365

861.935

2.072

5.681.969

1.924

1

subtotaal premies eigen rekening (jaar 2022)

8.055.539

3.377

591.193

3.911

1.498.439

3.602

10.145.170

3.436

2

zorgkosten eigen rekening (jaar 2022)

7.950.778

3.333

577.431

3.820

1.448.560

3.482

9.976.770

3.379

3a

schadeafhandelingskosten

45.058

19

2.848

19

7.689

18

55.595

19

3b

niet verevenbare zorgkosten

18.347

8

883

6

3.176

8

22.406

8

3

subtotaal schadeafhandelingskosten en niet verevenbare zorgkosten

63.405

27

3.731

25

10.865

26

78.001

26

4

reclamekosten

2.792

1

0

0

0

0

2.792

1

5

acquisitiekosten minus reclamekosten

33.032

14

5.434

36

9.291

22

47.757

16

6

overige bedrijfskosten

101.187

42

4.262

28

11.366

27

116.814

40

7

subtotaal verzekeringsresultaat 2022 (1-2-3-4-5-6)

-95.655

-40

336

2

18.356

44

-76.963

-26

          

8

opbrengsten uit beleggingen basisverzekering

-137.752

-58

-6.044

-40

-25.674

-62

-169.469

-57

          

9

subtotaal resultaat behaald in 2022 (7+8)

-233.407

-98

-5.707

-38

-7.317

-18

-246.432

-83

          

10

saldo van de in 2022 geregistreerde mee-/tegenvallers in de ramingen t/m 2021

54.991

23

-216

-1

-15.099

-36

39.676

13

11

vrijval premietekortvoorziening vorig jaar

234.600

98

9.000

60

10.800

26

254.400

86

12

subtotaal resultaat afkomstig uit voorgaande jaren (10+11)

289.591

121

8.784

58

-4.299

-10

294.076

100

          

13

resultaat (9+12)

56.184

24

3.076

20

-11.616

-28

47.644

16

          

14

Bestemming resultaat: lagere premie in 2023

147.780

62

6.970

46

0

0

154.750

52

15

Bestemming resultaat: mutatie in reserves

-91.596

-38

-3.894

-26

-11.616

-28

-107.106

-36

16

overige bestemmingen resultaat (13-14-15)

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Solvabiliteit basisverzekering (ultimo 2022)

17

Aanwezig volgens Solvency II

1.702.008

713

167.125

1.106

364.099

875

2.440.363

826

18

Vereist volgens Solvency II

1.337.302

561

101.957

674

246.671

593

1.683.093

570

19

Ratio

127%

 

164%

 

148%

 

145%

 
          

Toelichtingen op verschillen t.o.v. jaarrekening

 

Resultaat conform regel 13

56.184

 

3.076

 

-11.616

 

47.644

 

Af:

Lagere premie 2023 (regel 14)

-147.780

 

-6.970

 

0

 

-154.750

 
 

Resultaat aanvullende verzekering

0

 

0

 

0

 

29.349

 
 

Resultaat CZ zorgkantoor

0

 

0

 

0

 

-230

 
 

Resultaat geconsolideerde stichtingen

0

 

0

 

0

 

445

 

Resultaat conform Jaarrekening

-91.596

 

-3.894

 

-11.616

 

-77.543