Jaarcijfers basisverzekering 2021

  

CZ Zorgverzekeringen N.V.

Centrale Zorgverzekeringen NVZ N.V.

OHRA Zorgverzekeringen N.V.

Geconsolideerd CZ groep

  

bedrag

per premie-betaler

bedrag

per premie-betaler

bedrag

per premie-betaler

bedrag

per premie-betaler

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

1a

premies eigen rekening (jaar 2021)

3.438.157

1.444

242.842

1.501

657.448

1.490

4.338.447

1.454

1b

bijdrage vereveningsfonds

4.268.480

1.792

361.436

2.235

863.962

1.959

5.493.878

1.841

1

subtotaal premies eigen rekening (jaar 2021)

7.706.637

3.236

604.278

3.736

1.521.410

3.449

9.832.325

3.295

2

zorgkosten eigen rekening (jaar 2021)

7.667.629

3.220

591.386

3.656

1.468.564

3.329

9.727.578

3.259

3a

schadeafhandelingskosten

39.811

17

2.611

16

7.013

16

49.435

17

3b

niet verevenbare zorgkosten

22.121

9

1.547

10

3.832

9

27.500

9

3

subtotaal schadeafhandelingskosten en niet verevenbare zorgkosten

61.932

26

4.158

26

10.845

25

76.935

26

4

reclamekosten

2.815

1

0

0

0

0

2.815

1

5

acquisitiekosten minus reclamekosten

33.685

14

5.907

37

11.541

26

51.133

17

6

overige bedrijfskosten

85.502

36

3.963

25

10.312

23

99.777

33

7

subtotaal verzekeringsresultaat 2021 (1-2-3-4-5-6)

-144.926

-61

-1.136

-8

20.148

46

-125.913

-41

 

8

opbrengsten uit beleggingen basisverzekering

92.171

39

3.688

23

22.526

51

118.386

40

          

9

subtotaal resultaat behaald in 2021 (7+8)

-52.755

-22

2.552

15

42.674

97

-7.527

-1

          

10

saldo van de in 2021 geregistreerde mee-/tegenvallers in de ramingen t/m 2020

45.087

19

658

6

5.590

12

51.333

16

11

vrijval premietekortvoorziening vorig jaar

93.210

39

11.717

72

0

0

104.927

35

12

subtotaal resultaat afkomstig uit voorgaande jaren (10+11)

138.297

58

12.375

78

5.590

12

156.260

51

 

13

resultaat (9+12)

85.542

36

14.927

93

48.264

109

148.733

50

          

14

Bestemming resultaat: lagere premie in 2022

234.600

99

9.000

56

10.800

24

254.400

85

15

Bestemming resultaat: mutatie in reserves

-149.058

-63

5.927

37

37.464

85

-105.667

-35

16

overige bestemmingen resultaat (13-14-15)

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Solvabiliteit basisverzekering (ultimo 2021)

       

17

Aanwezig volgens Solvency II

1.516.390

637

142.875

883

331.128

751

2.344.021

785

18

Vereist volgens Solvency II

1.187.135

498

85.516

529

224.463

509

1.468.372

492

19

Ratio

128%

 

167%

 

148%

 

160%

 
 

Toelichtingen op verschillen t.o.v. jaarrekening

 

Resultaat conform regel 13

85.542

 

14.927

 

48.264

 

148.733

 

Af:

Lagere premie 2022 (regel 14)

-234.600

 

-9.000

 

-10.800

 

-254.400

 
 

Resultaat aanvullende verzekering

0

 

0

 

0

 

83.356

 
 

Resultaat CZ zorgkantoor

0

 

0

 

0

 

585

 
 

Resultaat geconsolideerde stichtingen

0

 

0

 

0

 

198

 

Resultaat conform Jaarrekening

-149.058

 

5.927

 

37.464

 

-21.528