SFCR rapportages CZ groep 2020

Solvency II is het toezichtsraamwerk voor verzekeraars waarin de wettelijke vereisten op het gebied van kapitaal, governance en informatievoorziening aan het publiek en toezichthouder zijn vastgelegd. Onderdeel van Solvency II is de publicatie van het ‘Solvency and Financial Condition Report’ (SFCR-rapportage).

In de onderstaande SFCR-rapportage CZ groep 2020 vindt u een omschrijving van onder meer onze activiteiten en prestaties in 2020, ons bestuurssysteem, ons risicoprofiel, de gehanteerde uitgangspunten voor de waardering voor solvabiliteitsdoeleinden en het kapitaalbeheer van CZ groep. In de aanvullende SFCR-disclosure vindt u de bijbehorende publieke rapportagestaten van de verschillende juridische entiteiten van CZ groep.