CZ groep publiceert Jaarverslag 2020

CZ groep heeft het jaarverslag 2020 gepubliceerd, een verslag waarin teruggeblikt wordt op één van de meest uitdagende jaren van de Nederlandse samenleving. Zonder uitzondering is iedereen geconfronteerd met de coronapandemie.

Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ groep: “Al meer dan een jaar vraagt de pandemie een uitzonderlijke inspanning van iedereen, met name de zorgsector wordt enorm op de proef gesteld. Ik heb grote waardering en bewondering voor al die mensen die onafgebroken klaarstaan om patiënten zo veel mogelijk de zorg te geven die ze nodig hebben. Het afgelopen jaar lag een belangrijk deel van de focus van CZ groep op het ondersteunen van de zorg. Bijvoorbeeld met een bijdrage van 978 miljoen euro aan financiële regelingen voor zorgverleners om onder meer hun onzekerheid weg te nemen en de continuïteit van zorg voor patiënten te borgen. Naast financiële hulp bieden we ook hulp van organisatorische aard, zoals bij de aandacht naar het in stand houden van reguliere zorg naast de noodzakelijke coronazorg.”

Financieel resultaat CZ

De coronapandemie heeft ook grote invloed op het financieel resultaat van CZ groep. Zo zijn er afgelopen jaar enerzijds veel extra kosten gemaakt voor coronagerelateerde zorg en de uitvoering van financiële regelingen ter ondersteuning van zorgverleners. Deze extra kosten zijn deels gecompenseerd door een bijdrage vanuit de wettelijke Catastroferegeling. Daartegenover staan minder zorgkosten in de basis- en aanvullende verzekering door uitstel en wegval van een deel van de zorg gedurende met name de eerst besmettingsgolf.

Het effect hiervan vertaalt zich in een positief technisch resultaat voor CZ groep van 127 miljoen euro. In combinatie met 45 miljoen euro beleggingsopbrengsten en 2 miljoen euro overig resultaat brengt dat het totaal financieel resultaat over 2020 op 174 miljoen euro (2019: 119 miljoen euro). De omzet steeg in 2020 naar 11.068 miljoen euro (2019: 10.313).

CZ groep is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. De toegenomen reserves zullen in de komende jaren ten goede blijven komen aan onze verzekerden; hetzij via investeringen in de zorg, hetzij via het beperken van de te verwachten premiestijging.

Innovatief vermogen zorg

De uitbraak van de coronapandemie zorgt volgens De Groot voor blijvende veranderingen in de zorg. “Het afgelopen jaar heeft de zorgsector een sterk innovatief vermogen laten zien. Het urgentiebesef heeft in korte tijd gezorgd voor een enorme vernieuwing van het zorgveld. Veel patiënten en zorgverleners hebben inmiddels de meerwaarde van innovatieve technieken en processen ervaren en willen die ook behouden. Deze bereidheid tot innoveren is een sterk vertrekpunt voor structurele vernieuwingen die noodzakelijk zijn om ook in de toekomst een goed toegankelijk zorgaanbod te behouden tegen maatschappelijk acceptabele kosten. Net als voorgaande jaren zal CZ groep zich de komende jaren in samenwerking met zorgverleners blijven inzetten voor implementatie van effectieve innovaties in de zorg.”

CZ groep

CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij en heeft geen winstoogmerk. Met 3,8 miljoen verzekerden is CZ groep de derde grootste zorgverzekeraar van Nederland. CZ groep zet zich in om zorg in Nederland te verbeteren, betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen die het nodig heeft. Sinds 1 januari 2009 voert CZ groep ook de zorgverzekeringsactiviteiten van labels Nationale Nederlanden en OHRA uit. Het geïntegreerde jaarverslag 2020 vindt u op www.jaarverslag.cz.nl.