Jaarcijfers basisverzekering 2020

  

OWM CZ groep U.A.

Centrale Zorgverzekeringen NVZ N.V.

OHRA Zorgverzekeringen N.V.

Geconsolideerd OWM CZ groep U.A.

  

bedrag

per premie-betaler

bedrag

per premie-betaler

bedrag

per premie-betaler

bedrag

per premie-betaler

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

1a

Premies basisverzekering

3.198.174

1.356

248.824

1.390

658.194

1.364

4.105.192

1.360

1b

Bijdrage Zorgverzekeringsfonds

4.549.620

1.930

391.446

2.187

931.836

1.931

5.872.902

1.945

1

Subtotaal premies en bijdragen

7.747.794

3.286

640.270

3.577

1.590.030

3.295

9.978.094

3.305

2

Zorgkosten basisverzekering

7.547.763

3.201

637.630

3.562

1.537.119

3.186

9.722.512

3.220

3a

Notabehandelingskosten

44.077

19

3.436

19

8.935

19

56.448

19

3b

Niet-verevenbare zorgkosten

13.393

5

1038

6

2.717

5

17.148

5

3

Subtotaal afhandelingskosten

57.470

24

4.474

25

11.652

24

73.596

24

4

Reclamekosten

3.048

1

0

0

0

0

3.048

1

5

Acquisitiekosten minus reclamekosten

32.482

14

7.110

40

12.735

26

52.327

18

6

Overige bedrijfskosten

83.824

35

4.286

24

10.812

22

98.922

33

7

Subtotaal verzekeringsresultaat 2020 (1-(2 t/m6))

23.207

11

-13.230

-74

17.712

37

27.689

9

 

8

Opbrengsten uit beleggingen basisverzekering

30.779

13

134

1

5.347

11

36.260

12

 

9

Subtotaal resultaat behaald in 2020 (7+8)

53.986

24

-13.096

-73

23.059

48

63.949

21

          

10

Saldo van de in 2020 geregistreerde mee-/tegenvallers in de ramingen t/m 2019

-11.847

-5

-1.054

-6

-3.688

-8

-16.589

-5

11

Vrijval premietekortvoorziening vorig jaar

104.811

44

26.015

145

14.557

30

145.383

48

12

Subtotaal resultaat afkomstig uit voorgaande jaren (10+11)

92.964

39

24.961

139

10.869

22

128.794

43

 

13

Resultaat (9+12)

146.950

63

11.865

66

33.928

70

192.743

64

          

14

Bestemming resultaat: lagere premie in 2021

93.210

40

11.717

65

0

0

104.927

35

15

Bestemming resultaat: mutatie in reserves

53.740

23

148

1

33.928

70

87.816

29

16

Overige bestemmingen resultaat (13-(14+15))

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Solvabiliteit basisverzekering (ultimo 2020)

17

Aanwezig volgens Solvency II

1.839.710

780

439.659

2.456

387.884

804

2.355.331

780

18

Vereist volgens Solvency II

1.166.644

495

141.673

791

231.175

479

1.472.181

488

19

Ratio

158%

 

310%

 

168%

 

160%

 
          

Toelichtingen op verschillen t.o.v. Jaarrekening

 

Resultaat basisverzekering (conform regel 13)

146.950

 

11.865

 

33.928

 

192.743

 
 

Lagere premie in 2021 (regel 14)

-93.210

 

-11.717

 

0

 

-104.927

 
 

Resultaat aanvullende verzekering

0

 

3.418

 

6.584

 

84.828

 
 

Resultaat CZ zorgkantoor

825

 

0

 

0

 

825

 
 

Resultaat dochtermaatschappij, tevens zorgverzekeraar

0

 

40.499

 

0

 

0

 
 

Resultaat geconsolideerde stichtingen

0

 

0

 

0

 

631

 
 

Resultaat volgens Jaarrekening

54.565

 

44.065

 

40.512

 

174.100