Overzicht jaarcijfers basisverzekering CZ groep 2019

Jaarcijfers basisverzekering 2019 van CZ groep

  

CZ Zorgverzekeraar

Nationale-Nederlanden Zorg

OHRA Zorg- en Ziektekostenverzekeringen

Geconsolideerd CZ groep

  

bedrag
x € 1.000

per premie-betaler

bedrag
x € 1.000

per premie-betaler

bedrag
x € 1.000

per premie-betaler

bedrag
x € 1.000

per premie-betaler

1a

Premies basisverzekering

3.033.155

1.371

229.684

1.406

620.498

1.391

3.883.337

1.376

1b

Bijdrage Zorgverzekeringsfonds

4.220.794

1.907

345.342

2.115

814.057

1.826

5.380.193

1.907

1

Subtotaal premies en bijdragen

7.253.949

3.278

575.026

3.521

1.434.555

3.217

9.263.530

3.283

2

Zorgkosten basisverzekering

7.068.913

3.195

578.777

3.544

1.401.719

3.143

9.049.409

3.207

3a

Notabehandelingskosten

32.899

15

2.453

15

6.500

15

41.852

15

3b

Niet-verevenbare zorgkosten

12.759

6

954

6

2.544

6

16.257

6

3

Subtotaal afhandelingskosten

45.658

21

3.408

21

9.044

20

58.110

21

4

Reclamekosten

2.984

1

0

0

0

0

2.984

1

5

Acquisitiekosten minus reclamekosten

30.274

14

7.419

45

13.253

30

50.946

18

6

Overige bedrijfskosten

88.642

40

4.243

26

11.045

25

103.930

37

7

Subtotaal verzekeringsresultaat 2019 (1-(2 t/m 6))

17.478

7

-18.821

-115

-506

-1

-1.849

-1

 

8

Opbrengsten uit beleggingen basisverzekering

98.548

45

976

6

18.529

41

118.053

42

          

9

Subtotaal resultaat behaald in 2019 (7+8)

116.026

52

-17.845

-109

18.023

40

116.204

41

 

10

Saldo van de in 2019 geregistreerde mee-/tegenvallers in de ramingen t/m 2018

40.328

18

11.782

72

19.471

44

71.581

26

11

Vrijval premietekortvoorziening vorig jaar

6.944

3

36.753

225

36.450

82

80.147

28

12

Subtotaal resultaat afkomstig uit voorgaande jaren (10+11)

47.272

21

48.535

297

55.921

126

151.728

54

 

13

Resultaat (9+12)

163.298

73

30.690

188

73.944

166

267.932

95

 

14

Bestemming resultaat: lagere premie in 2020

104.811

47

26.015

159

14.557

33

145.383

52

15

Bestemming resultaat: mutatie in reserves

58.487

26

4.675

29

59.387

133

122.549

43

16

Overige bestemmingen resultaat (13-(14+15))

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Solvabiliteit basisverzekering (ultimo 2019)

17

Aanwezig volgens Solvency II

1.820.316

823

394.547

2.416

353.247

792

2.219.959

787

18

Vereist volgens Solvency II

1.149.005

519

132.198

809

250.808

562

1.443.466

512

19

Ratio

158%

 

298%

 

141%

 

154%

 
 

Toelichtingen op verschillen t.o.v. jaarrekening

 

Resultaat conform regel 13

163.298

 

30.690

 

73.944

 

267.932

 

Af:

lagere premie in 2020 (regel 14)

-104.811

 

-26.015

 

-14.557

 

-145.383

 
 

resultaat aanvullende verzekering

0

 

-1.538

 

-600

 

-4.534

 
 

resultaat zorgkantoor

866

 

0

 

0

 

866

 
 

resultaat dochtermaatschappij, tevens zorgverzekeraar

0

 

58.787

 

0

 

0

 
 

resultaat geconsolideerde stichtingen

0

 

0

 

0

 

-338

 

Resultaat conform Jaarrekening

59.353

 

61.924

 

58.787

 

118.543