De wachtlijsten in de GGZ rigoureus te lijf

Er staan naar schatting zo’n 88.000 patiënten op de wachtlijst in de GGZ. Te veel, vinden wij. Het afgelopen jaar heeft CZ groep daarom stappen gezet om de wachttijden te verkorten. Mensen die wachten op gespecialiseerde GGZ kunnen – met aanpassing van de regelgeving – misschien wel eerder geholpen worden in de generalistische basis GGZ. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor digitale zorg. Op beide terreinen hebben we grote stappen gezet.

De wachtlijst voor gespecialiseerde GGZ-behandelingen is gigantisch. Maar is zo’n behandeling altijd nodig, vroegen wij ons af. In veel gevallen kan de basis GGZ of digitale zorg uitkomst bieden. Tijdelijk, in afwachting van de geplande behandeling in de gespecialiseerde GGZ. Of permanent, waardoor doorstroom naar de gespecialiseerde GGZ niet meer nodig is.

Basis GGZ als alternatief
Vooral patiënten met persoonlijkheidsstoornissen en pervasieve stoornissen hebben te maken met lange wachtlijsten. Maar ook voor patiënten met andere aandoeningen zijn de wachtlijsten te lang. Volgens de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit mogen veel van hen alleen geholpen worden in de gespecialiseerde GGZ. Maar uit onderzoek en ervaring van behandelaars blijkt dat een behandeling in de generalistische basis GGZ een goed alternatief is voor een groot aantal patiënten. Daar zijn de wachtlijsten minder lang. CZ heeft daarom samen met de GGZ-instellingen Mindfit, Centiv en Indigo Midden-Nederland een oplossing ontwikkeld. Door regels aan te passen, kunnen meer patiënten binnen de basis GGZ worden behandeld. En hoeven zij dus minder lang te wachten. Van de Nederlandse Zorgautoriteit mogen we drie jaar ervaring opdoen met dit project. Naar schatting hebben elk jaar 5.000 patiënten die verzekerd zijn bij CZ hier profijt van.

Blended care
Inzetten op digitale zorg is een andere manier waarmee we de wachtlijsten in de GGZ te lijf gaan. In ons inkoopbeleid 2020 komt de toegang tot digitale zorg bij psychische problemen nadrukkelijk aan bod. We willen dat zorgverleners in de GGZ actief kijken of digitale zorg mogelijk en gewenst is voor alle CZ-verzekerden die bij hen op de wachtlijst staan. Als een deel van de patiënten ook digitaal te behandelen is, kunnen zij sneller terecht én creëren we ruimte voor mensen die alleen face-to-face geholpen kunnen worden. ‘Blended’ zorg – waarbij een behandelaar betrokken is, maar veel ook digitaal kan – zou het uitgangspunt moeten zijn. Digitale zorg komt dan niet bovenop de traditionele behandeling, het is er ónderdeel van. We stimuleren zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg om zelf met een digitaal aanbod te komen of zich aan te sluiten bij bestaande initiatieven.

In de praktijk: Welshop
CZ wil graag samen met zorgaanbieders en leveranciers de digitale zorg in de GGZ uitbreiden. Wij zijn bijvoorbeeld bereid om in meerjarencontracten investeringen te borgen. Zoals we doen met Welshop, de webwinkel voor online hulp bij psychische klachten. Afgelopen jaar breidde Welshop verder uit, mede dankzij onze financiële steun. Via de webwinkel kunnen verzekerden van CZ in heel Nederland direct toegang krijgen tot online hulp bij psychische problemen. Welshop is de afgelopen jaren ontwikkeld en getest binnen GGzE uit Eindhoven en is nu klaar om uit te breiden naar heel Nederland. Overigens is er nog wel een andere drempel te nemen; we merken dat online zorg voor verzekerden soms nog wat onwennig is. Daarom plaatsen we digitale proefmodules op onze website. Mensen kunnen hiermee een beter gevoel krijgen bij online zorg en zelf ervaren wat de voordelen zijn.