De rol van CZ groep in de coronacrisis

Vlak na de corona-uitbraak in Nederland viel door de eerste lockdown veel reguliere zorg weg. Tegelijkertijd kwam er nieuwe coronazorg voor in de plaats. Wij zijn aangesloten bij verschillende Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ-en) die de zorg voor coronapatiënten coördineren. We hebben meegedacht en gekeken waar we de helpende hand konden bieden, onder andere door het opzetten van aanvullende voorzieningen van zorg. Zo werd er in Uden in het Van der Valk hotel een tijdelijke kraamkliniek geopend.

Ontzorgen van de zorg

Om te voorkomen dat de zorgverlening in de eerste periode na de corona-uitbraak onnodig werd belast met financiële onzekerheden, hebben we samen met andere zorgverzekeraars binnen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verschillende regelingen getroffen. Zo zijn snel voorschotten uitbetaald, zijn afspraken gemaakt over versnelde uitbetaling van zorgnota’s en zijn compensatieregelingen opgesteld met het doel om zorgverleners niet in de financiële problemen te laten komen door de crisis. Deze compensatieregelingen (de zogenoemde ‘continuïteitsbijdragen’) dekken voor vrijwel alle zorgaanbieders een groot deel van hun door corona misgelopen inkomsten. Ook vergoeden ze de door corona gemaakte extra kosten, niet alleen voor direct geleverde coronazorg maar ook voor capaciteit die vrijgehouden werd (bijvoorbeeld extra bedden). Het doel van de continuïteitsbijdragen is dat er ook na de coronapandemie voldoende zorg voor verzekerden beschikbaar moet zijn.

Reguliere zorg in coronatijd

Tijdens de eerste coronagolf zijn we direct gaan onderzoeken hoe de reguliere zorg zo snel mogelijk weer opgestart kon worden. We stimuleerden de versnelde inzet van Digitale zorg die effectief bewezen is, om de beschikbare zorg zo efficiënt mogelijk in te zetten en zoveel mogelijk patiënten daarmee te bereiken. Met verpleeghuis- en thuiszorgorganisaties maakten we inzichtelijk hoeveel coronapatiënten er konden doorstromen om ziekenhuisbedden vrij te maken voor reguliere zorg. Bij het weer opstarten van de reguliere zorg hebben we onze verzekerden zo goed en snel mogelijk naar de juiste zorgaanbieder begeleid. We onderzoeken continu met zorgaanbieders hoe de reguliere en planbare zorg zoveel mogelijk doorgang kan blijven vinden naast de zorg voor coronapatiënten.

Investeren in vernieuwing

We hebben via het Zorgdoorbraakfonds onderzoek gefinancierd naar een supersnelle blaastest waarmee binnen 45 seconden duidelijk wordt of iemand coronavrij is. Het gaat om de SpiroNose, een elektronische ‘neus’ die op basis van stoffen in uitgeademde lucht longziektes als astma, COPD en zelfs kanker kan herkennen. Via een samenwerking met de ontwikkelaar zijn we al enige tijd betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van deze slimme neus.