Van schuld naar hulp

Klanten van CZ groep die moeite hebben met het betalen van hun zorgpremie, hebben vaak ook andere schulden en problemen. Met ‘Samenwerken over stelsels’ (SOS) helpen wij samen met gemeentes naar het zoeken van een oplossing.

Financiële stress kan ingrijpende gevolgen hebben voor iemand gezondheid. Dat kan weer leiden tot ziekte en hogere zorgkosten. Door instanties goed met elkaar samen te laten werken wanneer iemand in financiële problemen dreigt te komen, kunnen ingrijpende gevolgen – zoals dakloosheid – voorkomen worden. Daarom is CZ groep eind 2018 gestart met ‘Samenwerken over stelsels’. We werken daarbij nauw samen met gemeentes om mensen met betalingsachterstanden te helpen. Inmiddels doen we dit met 26 gemeentes – een bereik van 1,6 miljoen potentiële hulpvragers. Ons doel is om uiteindelijk met alle gemeentes in ons werkgebied op deze manier samen te werken.

“Gemeentes hebben vaak hele mooie voorzieningen, maar kennen niet altijd de inwoners die daar een beroep op zouden kunnen doen”, zegt Peter Kakebeeke, manager Servicekantoren van CZ groep. “Op het moment dat mensen met schulden bij de gemeente aankloppen, is het probleem vaak al geëscaleerd. Terwijl wij als een van de eersten merken dat er financiële problemen aan het ontstaan zijn. En hoe eerder iemand geholpen wordt, hoe goedkoper en effectiever de maatregelen vaak zijn.”

Wanneer er betalingsachterstanden zijn, gaan we in gesprek met de klant om een volledig beeld van de situatie te krijgen. Als duidelijk wordt dat er meerdere schuldeisers zijn, brengen we de klant in contact met de gemeente. Die kan namelijk direct met alle schuldeisers schakelen en afspraken maken. Maandelijks krijgen we terugkoppeling van de gemeente over de lopende casussen.

Gesteund voelen

CZ groep biedt alleen hulp aan wanneer de klant daar zelf behoefte aan heeft. Het verleiden van klanten om de geboden hulp aan te nemen, dat is soms nog een uitdaging. Vooral omdat mensen vaak in het verleden al eens een hulpvraag hebben gesteld bij de gemeente en toen – vaak door allerlei omstandigheden – zich niet gehoord voelden. Bij een eerste gesprek met de gemeente sluit daarom vaak ook een klantenadviseur van CZ groep aan. “Zodat klanten zich ook echt even gesteund voelen: er staat iemand naast ze in wie ze vertrouwen hebben”, zegt Patricia. “Soms zorgt dat ervoor dat ze sneller de aangeboden hulp aanvaarden en zich laten helpen.”

De aanpak is zo succesvol dat er weinig overtuigingskracht nodig is om gemeentes aan te laten sluiten. “We krijgen nu zelfs aanmeldingen van gemeentes die van andere gemeentes over SOS hebben gehoord”, zegt Patricia van Oosterhout, manager Debiteurenbeheer. “We zijn voor hen een soort vindplaats voor burgers die ze normaal gesproken niet snel in beeld krijgen, omdat die er goed in zijn onder de radar te blijven, om welke reden dan ook.” Slechts 14 procent van de mensen met problematische schulden is bekend bij schuldhulpverlening.

Bijna 600 casussen

In 2020 werden bijna zeshonderd casussen aan de aangesloten gemeentes overgedragen. Ook hebben we gesprekken gevoerd met hulpverleningsinstantie Sterk Huis om een samenwerking te onderzoeken. Sterk Huis biedt hulpverlening aan mensen in bedreigende en lastige thuissituaties. Opvallend is dat in de coronacrisis minder verzekerden betalingsachterstanden opliepen. Wel werden de problemen groter voor mensen die al schulden hadden. CZ groep hoopt dat meer zorgverzekeraars met gemeentes gaat samenwerken om mensen met schulden te helpen en gaf daarom eind 2020 een presentatie over Samenwerken over stelsels bij Zorgverzekeraars Nederland.