1-10-100 in complexe wondzorg

Een belangrijk onderdeel van onze strategie 2023 is het opschalen van oplossingen of vernieuwingen die zich hebben bewezen. Zo kunnen we maximale impact bereiken. CZ groep doet dit volgens het 1-10-100 principe; van 1 (‘best in class’) naar 10 (verbreding in de regio en optimalisatie), naar 100 (opname in het zorginkoopbeleid). Een goed voorbeeld hiervan is complexe wondzorg.

Een belangrijk onderdeel van onze strategie 2023 is het opschalen van oplossingen of vernieuwingen die zich hebben bewezen. Zo kunnen we maximale impact bereiken. CZ groep doet dit volgens het 1-10-100 principe; van 1 (‘best in class’) naar 10 (verbreding in de regio en optimalisatie), naar 100 (opname in het zorginkoopbeleid). Een goed voorbeeld hiervan is complexe wondzorg.

CZ groep heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om de zorg voor mensen met complexe wonden drastisch te verbeteren. Complexe wonden hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten op de korte en lange termijn. Bijvoorbeeld door pijn, slapeloosheid, beperkingen in mobiliteit, sociaal isolement en een grotere kans op infecties. Terugkerende wonden, amputaties en opnames in een ziekenhuis of verpleeghuis kunnen het gevolg zijn. De kosten van deze zorg zijn hoog.

Van 1 naar 10

De eerste stap naar betere wondzorg werd in een pilot bij het wondzorgcentrum van Mitralis in Limburg gezet. Hier behandelen speciaal opgeleide wondverpleegkundigen complexe wonden en wordt gewerkt volgens het stepped care principe: de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats. “We zagen dat dit echt tot betere resultaten leidde”, zegt Yvonne Hijnen, die later als manager zorginkoop bij het programma Wondzorg betrokken was. “Daarom zijn we gaan kijken met welke onderdelen uit die pilot we verder wilden en hebben we daar onze visie op gemaakt.” In de visie wordt het belang benadrukt van een integrale wondzorgketen in de regio, waar verschillende zorgaanbieders samenwerken om goede complexe wondzorg te leveren op een doelmatige manier. Maar ook dat niet alle wonden via een ‘expertise-aanpak’ benaderd hoefden te worden.

Er werden verschillende pilots opgestart met organisaties die volgens de Mitralis-manier, met daaroverheen een ‘CZ-sausje’, wilden gaan werken. “We hebben toen ingezet op drie onderdelen”, vertelt Yvonne. “Het eerste was de inzet van wondregisseurs als onderdeel van de thuiszorg. Van hun kennis kon ook de huisarts gebruikmaken. Het tweede was het monitoren van de wond met een digitaal systeem, zodat het verloop goed vastgelegd wordt. En het derde was het overtuigen van de ziekenhuizen dat zij hun patiënten met complexe wonden naar huis kunnen sturen als er een integrale wondzorgketen is. Maar ook dat zij zoveel mogelijk moeten voorkomen dat er een wond ontstaat.”

Van 10 naar 100

De resultaten van deze pilots waren indrukwekkend. De grootste winst blijkt te zitten in de tijd tussen het ontstaan van de complexe wond en de start van de behandeling. In de pilotregio’s nam die tijd voor mensen met een open been (ulcus cruris) met minimaal veertig dagen af. De aanpak bleek ook een positieve invloed te hebben op het genezingsproces. Per behandeling kon dit tot 900 euro besparing opleveren. “De volgende stap was dan ook het doortrekken naar ‘de honderd’: opname in het zorginkoopbeleid”, zegt Yvonne. “Daarom hebben we in 2018 de wondregisseur onderdeel gemaakt van ons inkoopbeleid voor wijkverpleging. En nu zitten we in de volgende fase, namelijk van ‘honderd’ naar normaal. We vinden dat het vanzelfsprekend moet worden dat bij de behandeling van een complexe wond een expert wordt betrokken en dat de zorg volgens het stepped care-principe wordt gegeven. Die kennis en kunde hoort straks gewoon bij de wijkverpleging aanwezig te zijn.”