Duurzame coalitie voor toekomstbestendige zorg

Om ervoor te zorgen dat zorg ook in de toekomst goed, betaalbaar en bereikbaar blijft, gaat CZ groep de samenwerking aan met verschillende zorginstellingen. In ‘Duurzame coalities’ worden meerjarige, strategische afspraken gemaakt om zorg op een innovatieve manier te leveren. Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond is één van de instellingen waarmee we in 2020 een Duurzame Coalitie aangingen.

Begin 2020 waren CZ groep en het Elkerliek Ziekenhuis op de traditionele manier aan het onderhandelen over volume en prijs. “We kwamen erachter dat we op inhoud en visie heel goed op elkaar aansloten”, vertelt Dirk-Jan Willekens, manager zorgverkoop & zorgvernieuwing. “Maar zodra het over prijs en volume ging, verloren we onszelf in de details en lukte het niet om dichter bij elkaar te komen.” Er was een ander soort gesprek nodig, namelijk over de transformatie van zorg door op een andere manier samen te werken. Daar was heel snel overeenstemming over. Met een meerjarencontract van vijf jaar gingen CZ groep en Elkerliek Ziekenhuis een Duurzame Coalitie aan.

Getrouwd

De Duurzame coalitie met het Elkerliek Ziekenhuis is niet de eerste die CZ groep is aangegaan. Met meerdere zorginstellingen hebben we inmiddels meerjarige overeenkomsten gesloten. Het gaat dan altijd om instellingen waar het merendeel van de patiënten bij CZ groep is verzekerd. “Dat maakt eigenlijk dat we al bijna met elkaar getrouwd zijn, zegt Janneke van Leijen, strategisch consultant Duurzame coalities bij CZ groep. “We kunnen niet zonder elkaar. En als we dan echt gaan werken aan toekomstbestendige zorg, dan werkt het oude onderhandelen over prijs en volume niet meer.” In een Duurzame coalitie draait het om verandermentaliteit, en die is bij het Elkerliek Ziekenhuis groot, zegt Janneke. “We hebben in het afgelopen jaar gemerkt dat de wil om het anders te doen er heel erg aanwezig is. Daar hebben we elkaar echt in gevonden.”

Programma’s voor verandering

Bij het Elkerliek Ziekenhuis is tien procent van de patiënten verantwoordelijk voor meer dan de helft van de kosten van ons ziekenhuis, vertelt Dirk-Jan. “Door de zorg voor die complexe patiënt anders te organiseren, kunnen we samen echt het verschil maken. We doen dat met twee programma’s: Samen beslissen, waarbij de patiënt actief betrokken wordt bij de besluitvorming rondom zijn behandeling, en het multidisciplinair overleg, waarbij artsen die bij één patiënt betrokken zijn hun behandelingen beter op elkaar afstemmen. Het zijn twee concrete programma’s waar we de komende jaren tijd en ruimte voor maken in de spreekkamer en de behandelkamer van de specialisten.”

Andere programma’s in het kader van de Duurzame coalitie richten zich op het buiten het ziekenhuis behandelen van patiënten met oogaandoeningen, de inzet van e-coaches bij chronische aandoeningen en het meekijkconsult, waarbij een huisarts advies kan inwinnen bij een specialist om patiënten in de eerste lijn te kunnen blijven behandelen.

Budgettaire zekerheid

Zonder de meerjarige overeenkomst met CZ groep was het niet mogelijk geweest om deze programma’s zo uit te voeren, zegt Dirk-Jan. “We kunnen dit niet doen zonder een verzekeraar die zich daar voor meerdere jaren aan verbindt en daar ook de financiële kaders voor biedt. En dan heb ik het niet over meer geld, maar over een bepaalde mate van budgettaire zekerheid. Dankzij de Duurzame coalitie kunnen we echt naar een transformatie streven, zonder dat we iedere verandering meteen in onze portemonnee voelen.”

Voor CZ groep is de Duurzame coalitie een unieke kans om echt samen met een instelling programma’s en projecten aan te sturen. “Normaal gesproken zitten wij er nooit zo dicht bovenop”, vertelt Janneke. “Nu hebben we inzicht in de voortgang en kunnen we met elkaar ook veel sneller dan normaal bekijken waar er bijsturing nodig is.”

Werkplezier zorgprofessionals

De Duurzame coalitie tussen CZ groep en het Elkerliek Ziekenhuis staat nog aan het begin van haar looptijd, maar Dirk-Jan en Janneke verwachten dat ze na vijf jaar hebben aangetoond dat door samenwerking zorg echt op een andere manier kan. “Ik denk echt dat we hiermee zorg kwalitatief goed en toegankelijk weten te houden voor de regio Helmond”, zegt Dirk-Jan. “En dat we ook één van onze andere hoofddoelen hebben bereikt: het vergroten van het werkplezier van de zorgprofessionals in de regio. Dat we samen die balans gaan vinden.”