‘In het ziekenhuis wordt krimp onze norm’

Roel Goffin, Raad van Bestuur Zuyderland Ziekenhuis

‘In de regio van ons ziekenhuis en onze thuiszorgorganisatie, Zuid-Limburg, is ongeveer tweederde tot driekwart van onze patiënten verzekerd bij CZ groep. Je kunt dus wel stellen dat Zuyderland en CZ groep elkaar overal tegenkomen. Samen willen we de inwoners van de regio Zuid-Limburg goede zorg bieden, die ook in de toekomst houdbaar en betaalbaar blijft. Binnen verschillende samenwerkingsverbanden werken wij aan betere zorg tegen lagere kosten. Dat doen we door uitbreiding van huisartsenpraktijken naar anderhalvelijnszorg. Zo hoeven mensen minder vaak naar het ziekenhuis. We begonnen op het gebied van cardiologie en in 2018 hebben we dit uitgebreid met vele andere specialismen.'

'Voor ons als ziekenhuis betekent dit dat wij ons doorlopend afvragen: wat is onze toegevoegde waarde? Moet deze behandeling in het ziekenhuis plaatsvinden of kan het anders? Het antwoord neigt in veel gevallen naar ‘het kan anders’. Niet voor niets is onze strategie ‘de beste zorg, zo thuis mogelijk’. Wij zien dit als een stap naar betere kwaliteit van de zorg, maar ook als een manier om geld te besparen op kostbare ziekenhuiszorg. Neem nu alleen al de palliatieve zorg: in een sterk vergrijsd gebied als Zuid-Limburg een veel voorkomende vorm van zorg. Vroeger kwam het voor dat er thuis een onhoudbare situatie ontstond voor mensen in hun allerlaatste levensfase. Uit pure noodzaak kwam de stervende patiënt dan via de spoedeisende hulp in het ziekenhuis terecht. Een trieste situatie, die ook veel geld kost. Binnen het programma Anders Beter hebben we dit nu veel beter geregeld: we overleggen veel eerder met de patiënt en zijn naasten over zijn wensen én we stemmen de zorg van verschillende zorgaanbieders beter op elkaar af. Zo hebben mensen een beter levenseinde en besparen we kosten.'

'eHealth is een andere vernieuwing waarin wij intensief met CZ groep optrekken. Het Zuyderland is voor CZ groep een ‘Living Lab’ voor eHealth. We passen het bijvoorbeeld toe bij Parkinson en inflammatoire darmziekten. Doordat we werken met apps die mensen doorlopend bevragen, registreren we veel eerder wanneer de dokter moet ingrijpen. En de mensen met wie het goed gaat hoeven juist minder vaak naar het ziekenhuis. Ook hier zien we de patiënttevredenheid toenemen en de kosten dalen.'

'Het Zuyderland is blij met CZ groep als samenwerkingspartner. CZ groep heeft oog voor onze uitdagingen en helpt ons echt de zorg te verbeteren. Voor ons betekent het dat ons ziekenhuis in de komende tien jaar flink zal krimpen. Krimp wordt eigenlijk de maatstaf van het slagen van deze vernieuwingen. Best gek, als je als organisatie ‘in je eigen vlees gaat snijden’, maar het is nodig wil de zorg in Zuid-Limburg op den duur houdbaar blijven. CZ groep steunt ons daarin, onder andere met de juiste financiële prikkels om dit doel te bereiken.’