Egidius: op weg naar betere prostaatkankerzorg

Specialisatie en regionale samenwerking bij de behandeling van prostaatkanker leidt tot betere resultaten. Dat blijkt uit buitenlandse voorbeelden. CZ groep wil ervoor zorgen dat ook in Nederland de zorg voor patiënten op de beste manier wordt georganiseerd. Met de Stichting Egidius Zorgconcepten hebben we daar in 2018 een flinke stap in gezet.

De kwaliteit van de prostaatkankerzorg in Nederland is goed, maar uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Urologen (NVU) en Zorgverzekeraars Nederland in 2018 is gebleken dat er ruimte is voor verbetering. Er zijn verschillen geconstateerd in de kwaliteit van de zorg. De kans op complicaties en bijwerkingen (zoals impotentie en incontinentie) is groter in een ziekenhuis dat weinig van deze operaties uitvoert. In ziekenhuizen waar de ingreep jaarlijks meer dan honderd keer wordt uitgevoerd is het risico op bijwerkingen 30 procent lager.

Dat er ruimte ligt voor verbetering van de prostaatkankerzorg was al langer duidelijk aan de hand van goede voorbeelden in het buitenland. Hier worden delen van de zorg, zoals voor- en nabehandeling, dichtbij de patiënt georganiseerd. De daadwerkelijke operaties worden echter uitsluitend in aangewezen expertise centra uitgevoerd waardoor de kans op complicaties en bijwerkingen aanzienlijk lager is. Deze organisatie van zorg vraagt om goede regionale samenwerking in netwerken én een goede beschrijving van het hele zorgtraject van de patiënt.

Om prostaatkankerzorg in Nederland te verbeteren heeft samenwerkingspartner Stichting CbusineZ in 2017 de Stichting Egidius Zorgconcepten in het leven geroepen. De opgerichte stichting heeft tot doel de verbinding te leggen tussen de regionale netwerken zodat zij samen tot een steeds verdere verbetering van de prostaatkankerzorg kunnen komen. De stichting is ván en vóór het zorgveld. CZ groep heeft via CbusineZ de oprichting verzorgd maar het werkbestuur bestaat uit professionals en bestuurders van zorgaanbieders. Zij delen met de netwerken samen kennis, discussiëren over de benodigde kwaliteitsinformatie, praten over verdere specialisatie en spreken op alle terreinen verbeteringen af. Vanaf dit jaar kunnen zorgaanbieders zich - onder voorwaarden - aansluiten bij de Stichting Egidius Zorgconcepten. Wij ondersteunen de verbeteringen van de zorg door de deelnemers aan de stichting maximaal te faciliteren in onze inkoopafspraken met hen.