Lef nodig bij aanpak multiproblematiek

Lef en leiderschap. Dat is hard nodig bij een nieuwe, onorthodoxe en gezamenlijke aanpak van ‘multiproblematiek’: gezinnen die kampen met veel verschillende problemen. Er is een groeiende, enthousiaste beweging waarin gemeenten, zorgverzekeraars, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties samenwerken om te ‘ontschotten’. CZ groep is een van de initiatiefnemers van de andere aanpak. Die blijkt goed te werken. Het meeste wordt hierin bereikt door de maximale ruimte van de regels op te zoeken om maatwerk te kunnen leveren over de schotten heen.

Veel mensen die kampen met een veelvoud aan problemen, komen door de klachten die zij ervaren in een zorgtraject terecht. Terwijl het onderliggende probleem van de klachten soms heel eenvoudig op te lossen is. Praktijkvoorbeelden uit Breda en Den Haag laten zien dat schuldenproblematiek in veel gevallen een grote rol speelt. Er is zelfs een situatie bekend waarin wel 48 hulpverleners betrokken waren bij één persoon. Bij elkaar kostte dat 268.000 euro. De problemen van de man bleken te herleiden tot een schuld van 6.000 euro. De onorthodoxe aanpak is dan om ‘gewoon’ die schuld voor hem af te lossen. Dat scheelt niet alleen een hoop persoonlijke ellende maar kan ook duur zorggebruik voorkomen.

Ruimte nemen

CZ groep werkt al enige tijd aan het verminderen van schuldenproblematiek door het voeren van een proactief en klantgericht incassobeleid. Wanneer de problemen groot blijken, wordt samengewerkt met de gemeente en eventueel andere partijen om zonder bureaucratie uit de zorgen te komen. Daarbij regelen we eerst wat nodig is om de acute problemen op te lossen en doorlopen we pas achteraf alle formele stappen. Dat blijkt goed te werken. Eind 2018 organiseerden we een congres ‘Aanpak Multiproblematiek’ waarin we met alle aanwezigen uit de wereld van verzekeraars en gemeenten de mogelijkheden om de aanpak navolging te geven verkenden. Want CZ groep wil deze succesvolle aanpak uitbreiden. Tijdens het congres in december bleek dat veel gemeenten en andere partijen deze werkwijze willen overnemen of samen met CZ groep willen uitvoeren. De manier waarop de problemen worden opgelost is niet altijd ‘precies volgens de protocollen’. Toch lijkt het erop dat dit nodig is om echt goede resultaten te bereiken. Uit verhalen van wethouders en ambtenaren bleek dat er al veel goed gaat, maar ook dat veel medewerkers nog niet goed buiten de regels durven te werken. ‘Dat vraagt dus om lef en leiderschap’, zei CZ-bestuursvoorzitter Wim van der Meeren tijdens het praktijkcongres. ‘Medewerkers moeten zich vrij voelen om de benodigde ruimte te nemen en managers moeten daarin het goede voorbeeld geven.’