Milieubeheer

CZ groep heeft geen zware industriële productieprocessen. Als financiële dienstverlener is de impact op het milieu beperkt. We hebben dan ook weinig milieurisico’s geïdentificeerd. Ons bedrijf verduurzamen doen we door onze werkprocessen zodanig in te richten dat ze zo min mogelijk het milieu belasten.

Hierbij letten we vooral op energie en mobiliteit. Bijvoorbeeld hoe energie-efficiënt onze gebouwen zijn. Sinds 2014 houden we daarvan de cijfers bij. Die zijn gebaseerd op de hoofdvestigingen en de servicekantoren. Van sommige servicekantoren kunnen we dat niet meten, omdat de energiekosten zijn opgenomen in de huurprijs. Van die kantoren zijn dus geen cijfers opgenomen. Opvallende ontwikkeling in 2018 is de toename van het gebruik van de NS card. Dit is het gevolg van een nieuwe mobiliteitsregeling die op 1 januari 2018 is ingegaan. Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt sindsdien volledig vergoed. Tegelijkertijd is in 2018 het parkeerbeleid in de omgeving van het CZ-kantoor in Tilburg aangescherpt. Twee beweegredenen voor onze medewerkers om voor de trein te kiezen.

Milieucijfers 2018

   
 

%

2018

2017

Papierafval

-16,7%

116.966 kg

140.438 kg

Bedrijfsafval

-3,1%

214.164 kg

220.960 kg

Energie - 100% Hollandse wind

+1,5%

6.582 mwh

6.486 mwh

Mobiliteit - NS Cards

+146%

3.734.453 km

1.517.877 km

CO2-footprint

-0,3%

1.879,8 CO2/ton

1.886 CO2/ton

Tellertikken printers en repo (zwart-wit)

-3,1%

49.227.712

50.865.560

Digitale declaraties

+8,3%

2.334.808

2.156.782

Aandeel duurzame kantoorartikelen

-7%

48%

55%

Vanaf 2014 laat CZ groep zijn totale CO2-footprint uitrekenen volgens de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) welke is gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol. In 2018 is de CO2-uitstoot van CZ groep licht afgenomen. 

CO2 footprint

   
 

2018

2017

2016

Aardgasverbruik

329

315

327

Verbruik auto's (lease en eigen beheer)

1.017

1.012

976

Elektriciteit

-

-

-

Stadsverwarming

220

241

212

Zakelijke kilometers eigen auto

314

318

324

Totaal

1.880

1.886

1.839

In 2018 hebben we ons milieubeleid onder de loep genomen. We hebben ons de vraag gesteld hoe we de komende jaren verder willen werken aan een duurzame bedrijfsvoering. In 2019 krijgt dit een concreet vervolg.