Onze materiële thema’s

Materiële thema's zijn thema's waarvan onze stakeholders en wij vinden dat ze onderdeel moeten zijn van onze strategie en rapportage. Wij brengen deze thema's regelmatig in kaart en prioriteren ze in een materialiteitsmatrix.

In de materialiteitsmatrix tonen we zowel de impact van de thema's op stakeholders als het belang ervan voor CZ groep. In 2017 hebben wij de materiële thema’s voor CZ groep herijkt. Volgens een zorgvuldig en nauwkeurig proces zijn deze thema’s gerangschikt en gewogen. De top 7 van materiële thema’s ziet er als volgt uit:

  1. Toegankelijkheid van zorg

  2. Betaalbare premie

  3. Zorgkosten en -kwaliteit

  4. Bescherming van klantgegevens (privacy)

  5. Transparantie over beleid

  6. Klantenservice en klachtenbeheer

  7. Integriteit

De top zeven thema’s staat vanzelfsprekend hoog op de agenda van CZ groep. Een impressie van de acties die wij in 2018 uitvoerden voor toegankelijkheid van zorg, het betaalbaar houden van de premie en zorgkosten en -kwaliteit, tonen we in het stuk Realisatie van dit Jaarverslag.

Materialiteit

1
Toegankelijkheid van zorg
2
Betaalbare premie
3
Zorgkosten en -kwaliteit
4
Bescherming klantgegevens (privacy)
5
Transparantie over beleid
6
Klantenservice en klachtenbeheer
7
Integriteit
8
Zorginnovatie
9
Stakeholderbetrokkenheid
10
Digitalisering en ICT
11
Welzijn van klanten
12
Deelnemen aan publiek debat en beleidsvorming
13
Risicomanagement
14
Betrokkenheid bij samenleving
15
Goed werkgeverschap
16
Duurzaam beleggen
17
Diversiteit en gelijke behandeling
18
Duurzame bedrijfsvoering

Lees hier meer over onze materiële thema's en de totstandkoming van onze materialiteitsmatrix.