Van de Ledenraad

De rol van de Ledenraad is het behartigen van de belangen van alle verzekerden van CZ groep. We zijn volop bezig met de doorontwikkeling van onze rol omdat we een groep betrokken en geïnteresseerde verzekerden zijn die ook een kritisch klankbord voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen willen vormen. Ten aanzien van onze rol volgen we met interesse de voortgang van het wetsvoorstel van minister Bruins, de Wet verzekerdeninvloed Zvw. In deze wet wordt onze taak verder verankerd. We verwachten dat het de positie van de Ledenraad verder zal verstevigen.

Aandachtspunten 2018

In 2018 hebben we veel aandacht besteed aan het proces van zorginkoop. De Ledenraad wil weten hoe dat tot stand komt en op basis waarvan de beslissingen worden genomen. Ook wilden we weten hoe verzekerden worden betrokken bij het zorginkoopproces. In het kader van zorginkoop hebben we ons verdiept in het huisartsentekort tijdens een vergadering. Op die manier konden de leden van de Ledenraad zelf ervaren hoe complex de problematiek van zorginkoop soms is maar ook met oplossingsrichtingen komen voor dit probleem.

Een ander aandachtspunt was de betaalbaarheid van de zorgpremie. Hoe kunnen we op de lange termijn de premie betaalbaar houden? En hoe kunnen we de solidariteit binnen de zorgverzekering behouden? Daarover is veel gesproken binnen de Ledenraad, maar ook met de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Zij hebben dit vraagstuk eveneens hoog op hun agenda staan.

De Ledenraad werd verder door de Raad van Bestuur betrokken bij het debat over de inzet van collectiviteiten. We zien dat tweederde van de verzekerden via een collectieve verzekering aan CZ groep verbonden is. Als Ledenraad vinden het belangrijk dat er iets staat tegenover de korting die zij ontvangen. Zoals actief werken aan gezondheid en het voorkomen van ziekteverzuim. Ook hebben we ons in 2018 gebogen over de begrijpelijkheid van de teksten van onze polissen.

Strategie CZ 2025

In het afgelopen jaar is de Ledenraad geïnformeerd over het strategietraject ‘CZ 2025’. CZ groep wil met deze hernieuwde strategie meegaan met zijn tijd en een bepalende rol spelen in het betaalbaar houden van de zorg - met behoud van kwaliteit. De Ledenraad is daarover positief maar wil wel dat bij alle digitalisering er ook goed wordt gezorgd voor mensen die nog niet helemaal gewend zijn aan het digitale tijdperk.

Werkbezoek

In het verslagjaar legde de Ledenraad een werkbezoek af aan het Alexander Monro-ziekenhuis in Bilthoven. Hier hebben we kennis opgedaan over de ervaringen met specialisatie van een ziekenhuis – in dit geval in borstkanker. Wat ons opviel was de professionaliteit van de medische zorg, de klanttevredenheid en de betrokkenheid bij de patiënten.